FC2101 Fyzika a technika

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lukáš Pawera (přednášející)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Jan Válek, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2101/KombiSem01: Pá 23. 2. 13:00–14:50 učebna 3, Pá 1. 3. 10:00–11:50 učebna 3, Pá 8. 3. 15:00–16:50 učebna 3, Pá 5. 4. 11:00–12:50 učebna 3, L. Pawera
FC2101/PrezSem01: Čt 22. 2. 10:00–11:50 laboratoř 85, Čt 29. 2. 10:00–11:50 laboratoř 85, Čt 7. 3. 10:00–11:50 laboratoř 85, Čt 14. 3. 10:00–11:50 laboratoř 85, Čt 21. 3. 10:00–11:50 laboratoř 85, Čt 28. 3. 10:00–11:50 laboratoř 85, L. Pawera
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu jsou interpretace technických témat v základním kurzu fyziky. Student si osvojí podrobný vhled ke konkrétním technickým aplikacím zmiňovaných v učebnicích fyziky. Na konci kurzu bude student schopen objasnit technické aplikace, o nichž se zmiňují základoškolské učebnice fyziky a chemie. Důraz je kladen na logickou stavbu této vědní disciplíny a na získání znalostí a dovedností, potřebných pro výuku fyziky na základní škole Z těchto důvodů je do přednášky zařazeno větší množství jednoduchých pokusů a zdůrazněn vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod.). Cíle: Vědomosti: Ucelený přehled vědomostí o tématu Fyzika a technika s důrazem na vztah probírané látky k praxi, přírodě, domácnosti, technickým aplikacím apod. Dovednosti: Dokázat identifikovat principy přírodních dějů a technických aplikací. Provést dostatečnou aproximaci na bázi základních fyzikálních zákonů a provést následné výpočty jednoduchých aplikačních příkladů. Znát jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím. Dokázat provádět kvalifikovaný odhad hodnot. Postoje: Osvojit si hodnoty objektivity a významu vědecké práce.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:  Základní zákony tematického okruhu Fyzika a technika.  Identifikovat principy založené na fyzice u technických aplikací.  Popsat jednoduché pokusy a vztah probírané látky k praktickým aplikacím.  Provádět výpočty jednoduchých aplikačních příkladů.
Osnova
  • 1. Technické aplikace v učebnicích ZŠ, SŠ 2. Jednoduché stroje 3. Hydraulická zařízení 4. Aerodynamická zařízení 5. Tepelné stroje 6. Točivé stroje a motory 7. Energie, zdroje, transport, využití 8. Proudění kapalin, 9. Kapilarita a její projevy, příp. aplikace v praktickém životě 10. Spalovací motor z fyzikálního pohledu 11. Chlazení, možnosti, účinnosti 12. Jak uchovat elektřinu
Literatura
    povinná literatura
  • ROJKO, Milan. Fyzika kolem nás : Fyzika 1 pro základní a občanskou školu : [učitelská verze]. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995, 105 s. ISBN 8085827832. info
    neurčeno
  • LANDAU, Lev Davidovič a Aleksandr Isaakovič KITAJGORODSKIJ. Fyzika pro každého : mechanika/termika. Praha: Horizont, 1975, 289 stran. info
Výukové metody
Laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Ke splnění předmětu student vypracuje jednu seminární práci a prezentuje její obsah.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC2101