FC2102 Významné fyzikální experimenty

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC2102/Kombi01: Pá 22. 2. 18:00–19:50 učebna 3, Pá 1. 3. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 8. 3. 16:00–17:50 učebna 3, Pá 22. 3. 16:00–17:50 učebna 3, T. Miléř
FC2102/Prez01: St 10:00–11:50 laboratoř 86, T. Miléř
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vzdělávacími cíli předmětu jsou základní vědomosti s porozuměním fyzikálním experimentům se zaměřením na vhodnou didaktickou aplikaci, dále dovednosti provádět základní experimenty Mezi hlavní vzdělávací obsahy patří pojmy jako reálné experimenty, myšlenkové experimenty, počítačově simulované experimenty, stanovování vědeckých hypotéz ověřitelných experimentem, pozorování, atd.
Vědomosti: vědecké experimenty; významné experimenty z jednotlivých partií fyziky; stanovení hypotéz a jejich ověření
Dovednosti: provádět základní experimenty; vytvořit hypotézu na základě dosavadní zkušenosti; ověřit hypotézu smyslovou zkušeností nebo experimentem; provést dedukci hypotézy na jevy dosud neznámé
Postoje: akceptovat význam fyzikálního experimentu v přírodních vědách, ve vzdělání a výchov
Výstupy: Po absolvování předmětu by měl student vědět a umět:
- aplikovat základní experimenty v pedagogické praxi
- rozlišovat a klasifikovat experimenty
- akceptovat a dodržovat odborné a etické požadavky při aplikaci experimentů ve školské praxi
Osnova
 • Sylabus cvičení (po týdnech či blocích):
 • Vědecké experimenty - reálné
 • Vědecké experimenty - myšlenkové
 • Stanovování vědeckých hypotéz
 • Vědecké experimenty - počítačově simulované
 • Významné experimenty z klasické mechaniky
 • Významné experimenty z optiky
 • Významné experimenty z elektřiny
 • Významné experimenty z magnetismu
 • Významné experimenty z atomové fyziky
 • Významné experimenty z jaderné fyziky
 • Významné experimenty vztahující se k obecné teorii relativity
 • Galileiovy pokusy s volným pádem a pohybem po nakloněné rovině
Literatura
  povinná literatura
 • HAJKO, Vladimír. Fyzika v experimentoch. 1. vyd. Bratislava: Veda, vydavatel'stvo Slovenskej akadémie vied, 1988. 427 s. info
  doporučená literatura
 • SVOBODA, Emanuel. Pokusy z fyziky na střední škole. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001. 266 s. ISBN 80-7196-010-1. info
Výukové metody
Přednáška, samostatné referáty studentů, seminární práce
Metody hodnocení
Prezenční studium:
Seminář/cvičení je hodnocen z průběžných úkolů. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
V semináři/cvičení jsou povoleny 3 absence.
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

Kombinované studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.

CŽV studium:
Studenti odevzdávají průběžné úkoly. Termín odevzdání úkolů je vždy neděle posledního výukového týdne v semestru.
Výuka může probíhat bezkontaktně
Kolokvium: Ústní kolokvium podle osnovy předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FC2102