FC3010 Zacházení s chemickými látkami

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/1/0. 2 hodiny za semestr + test. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Pro všechny studenty, kteří jakýmkoliv způsobem během svého působení na PdF MU v daném ročníku studia manipulují s chemickými látkami. Nutnost absolvovat je dána studijními plány. Předmět je nutno zapsat v každém roce studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs Zacházení s chemickými látkami je povinný pro všechny studenty, kteří s nimi během studia na PdF MU pracují. Tato skutečnost je dána studijními plány, za což odpovídají garanti jednotlivých studijních oborů. Cílem je seznámit studenty s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Výstupy z učení
Studenti se seznámí s platnou chemickou legislativou, pravidly pro zacházení s chemickými látkami a likvidací chemických odpadů.
Osnova
  • Informace o působnosti: zákona 356/2003 Sb. a zákona 352/1999 Sb., nařízení vlády č. 25/1999 a 258/2001, vyhlášky 27/1999 Sb.,a zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví,které se týkají bezpečnosti při zacházení s chemickými látkami. Probíraná témata: základní pojmy charakteristika nebezpečných látek výstražné symboly, R-věty, S-věty bezpečnostní list balení a označování nebezpečných látek skladování nebezpečných látek zabezpečení nebezpečných látek odpovědnost pracovníků všeobecné zásady práce v chemické laboratoři likvidace odpadů vzniklých při práci s nebezpečnými látkami likvidace zbytků nebezpečných chemických látek ukládání chemických látek chemické databáze a odkazy na informační zdroje
Literatura
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška na počátku podzimního semestru. Povinná pro studenty 2. ročníku studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet se získá na základě každoročního absolvování testu (platí pro všechny zapsané studenty).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.