FC3802 Seminář z fyziky pro chemiky

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Válek, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC3802/01: Čt 18:00–19:50 učebna 60, T. Miléř, J. Válek
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/50, pouze zareg.: 0/50
Jiné omezení: Nezapisují si studenti chemie v kombinaci s fyzikou
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:

Procvičit matematický aparát nezbytný pro úspěšné zvládnutí učiva z fyzikální chemie.
Na výpočtech procvičit fyzikální problematiku související s učivem obecné a fyzikální chemie.
Výstupy z učení
Na výpočtech si studenti procvičí fyzikální problematiku související s učivem obecné a fyzikální chemie.
Osnova
 • I. Matematický aparát
 • 1. týden: Lineární funkce (rovnice přímky, grafické vyjádření, lineární regrese, linearizace).
 • 2. týden: Derivace, diferenciál.
 • 3. týden: Neurčitý a určitý integrál.
 • 4. týden: Užití integrálního počtu v geometrii a fyzice.
 • 5. týden: Diferenciální rovnice.
 • II. Fyzikální část
 • 6. týden: Fyzikální veličiny a jejich jednotky.
 • 7. týden: Základy práce práci s vektory.
 • 8. týden: Mechanika: rychlost, zrychlení (pohyb přímočarý a kruhový).
 • 9. týden: Síla, práce, energie: Newtonovy zákony, hybnost, momentová věta, tlak, Archimedův zákon, Stokesův zákon, práce a energie, moment setrvačnosti.
 • 10. týden: Vlnění (obecně), elektromagnetické vlnění.
 • 11. týden: Termika.
 • 12. týden: Elektřina: Coulombův zákon, Ohmův zákon, dipólový moment.
Literatura
  povinná literatura
 • CÍDLOVÁ, H. Soubor příkladů z fyziky / Calculation examples. Dostupné z / Available from: http://www.is.muni.cz. Viz Studijní materiály předmětu PdF: CH2BP_1W1S ( Study materials posted under the course PdF:CH2BP_1W1S / Learning materials)
  doporučená literatura
 • KUBÍNEK, Roman a Hana KOLÁŘOVÁ. Fyzika v příkladech a testových otázkách :pro uchazeče o studium na VŠ. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 211 s. ISBN 80-85839-07-5. info
Výukové metody
seminář
teoretická příprava
skupinová diskuse
Metody hodnocení
Podmínky k zápočtu:
1) účast na semináři. Jsou povoleny tři absence.
2) odevzdání všech správně vypracovaných protokolů (zadání viz IS, studijní materiály).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět se bude otevírat při přihlášení nejméně 5 studentů, max. počet přihlášených 50.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FC3802