FC4001 Toxikologie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Ptáček, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jiří Šibor, Ph.D. (zástupce)
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc. (přednášející)
Garance
prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
rozeznat místní, akutní, chronické a pozdní účinky látek a znát jejich testování
Rozumět interakcím škodlivin s živým organismem a biotransformaci xenobiotik
Ovládat přehled toxikologie anorganických a organických látek
orientovat se v metodách ekotoxikologického testování a hodnocení látek a odpadů
Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů
Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách
Látky výbušné, oxidující a hořlavé
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc.
Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
rozeznat místní, akutní, chronické a pozdní účinky látek a znát jejich testování
Rozumět interakcím škodlivin s živým organismem a biotransformaci xenobiotik
Ovládat přehled toxikologie anorganických a organických látek
orientovat se v metodách ekotoxikologického testování a hodnocení látek a odpadů
Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů
Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách
Látky výbušné, oxidující a hořlavé
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc.
Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací.
Osnova
 • Místní, akutní, chronické a pozdní účinky látek a jejich testování
 • Interakce škodlivin s živým organismem, biotransformace xenobiotik
 • Přehled toxikologie anorganických a organických látek
 • Ekotoxikologické testování a hodnocení látek a odpadů
 • Právní předpisy týkající se chemických látek a nebezpečných odpadů
 • Klasifikace a registrace chemických látek a přípravků podle předpisů EU a ČR
 • Nejvyšší přípustné koncentrace plynů, par a aerosolů v ovzduší, přípustné limity pro škodliviny ve vodě a poživatinách
 • Látky výbušné, oxidující a hořlavé
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, ochranné prostředky, postupy první pomoc
 • Zdroje toxikologických a ekotoxikologických informací
Literatura
  povinná literatura
 • VONDRÁČEK, Vladimír. Klinická toxikologie : toxikologie léků, potravin, jedovatých rostlin a zvířat. Edited by Ota Riedl. 3. vyd., zcela přeprac., ro. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1958, 690 s. info
  doporučená literatura
 • PATOČKA, Jiří. Vojenská toxikologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, 178 s. ISBN 8024706083. info
 • TICHÝ, Miloň. Toxikologie pro chemiky : toxikologie obecná, speciální, analytická a legislativa. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 119 s. ISBN 802460566X. info
 • PROKEŠ, Jaroslav. Základy toxikologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1997, 165 s. ISBN 8071844187. info
Výukové metody
Typ výuky: Přednáška
teoretická příprava
Metody hodnocení
Ukončení: písemný test - splnění 80 %
zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.