FC4003 Školní chemické pokusy 1

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cvičení si klade za cíl:
- vytvoření uceleného pohledu na školní chemické pokusy jako na specifickou formu, metodu a prostředek výuky chemie;
- osvojení si techniky a didaktiky školních pokusů;
- osvojení si praktických dovedností k provádění reálných školních pokusů a to jak formou demonstrační i žákovskou, s využitím makro i semimikro techniky práce, promítací techniky,aj.;
Výstupy z učení
Na konci kurzu student:
- získá ucelený pohled na školní chemické pokusy jako na specifickou formu, metodu a prostředek výuky chemie;
- si osvojí techniku a didaktiku školních chemických pokusů;
- si osvojí praktické dovednosti k provádění reálných školních pokusů a to jak formou demonstrační i žákovskou, s využitím makro i semimikro techniky práce, promítací techniky,aj.;
Osnova
 • Organizace školní chemické práce, otázky hygieny a bezpečnosti práce, protipožární směrnice a úkoly.
 • Technika demonstračních pokusů.
 • Technika žákovských pokusů.
 • Využití didaktické techniky a videotechniky.
 • Didaktika demonstračních a žákovských pokusů.
 • Experimentální základy učiva konkrétních témat ZŠ.
Literatura
 • MACH, Josef a Irena PLUCKOVÁ. Chemie : úvod do obecné a anorganické chemie. 3. vyd. Brno: Nová škola, 2012, 75 s. ISBN 9788072893911. info
 • PLUCKOVÁ, Irena a Jiří ŠIBOR. Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2011. info
 • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Chemie; Úvod do obecné a anorganické chemie. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s. r. o., 2010, 108 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-133-7. info
 • MACH, Josef a Irena PLUCKOVÁ. Chemie; Úvod do obecné a anorganické chemie - pracovní sešit. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010, 75 s. Duhová řada. ISBN 978-80-7289-134-4. info
 • MACH, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Multimediální interaktivní učebnice - Chemie 8. 1. vyd. Brno: NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7289-239-6. info
 • FIALA, Miroslav, Hana CÍDLOVÁ a Irena PLUCKOVÁ. Laboratorní technika - příprava studijního materiálu. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2006, 4 s. ISBN 80-7231-139-5. info
 • BUDIŠ, Josef, Irena PLUCKOVÁ a Jiří ŠIBOR. Estetické city a školní chemické pokusy. In Pregraduální příprava a postgraduální vzdělávání učitelů. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003, s. 90-95, 5 s. ISBN 80-7042-960-7. info
 • ČERNÁ, Břetislava a Jiří ŠIBOR. Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole. 1. vydání. Brno: IQ Media, Brno, 2001, 154 s. info
 • ČERNÁ, Břetislava. Školní laboratoř : vybavení, technika, bezpečnost a hygiena práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997, 93 s. ISBN 8021016574. info
 • ČERNÁ, Břetislava. Školní pokusnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 76 s. ISBN 8021011289. info
Výukové metody
teoretická příprava
laboratorní cvičení
Metody hodnocení
Zápočet.
Odevzdání přípravy na vyučovací hodinu a karty pokusu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.