FC4004 Aplikovaná chemie a moderní metody chemického výzkumu

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4004/Kombi01: So 11. 5. 16:00–17:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi02: So 4. 5. 11:00–12:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi03: So 18. 5. 13:00–14:50 učebna 7, J. Horská
FC4004/Kombi04: So 11. 5. 9:00–10:50 učebna 6, J. Horská
FC4004/Prez01: Út 13:00–14:50 učebna 19a, Čt 8:00–9:50 respirium (4. nadzemní podlaží), Čt 18:00–19:50 laboratoř 84, J. Horská
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- navázat na základní chemické vědomosti získané během předchozího studia
- vysvětlit využití chemických látek a chemických dějů v každodenním životě.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu student získá:
 vědomosti o moderních metodách chemické analýzy a jejich aplikacích
 ucelený přehled, vztahující se k obsahu učiva daného předmětu
Osnova
 • - Vybrané optické a elektrochemické fyzikálně chemické a analytické metody.
 • - Vybrané kapitoly z aplikované chemie (četba a rozbor vybraných kapitol z populárně naučné literatury s důrazem na problematiky chemické, fyzikální, medicínské, ekologické, oborově-historické)
 • - příklady problematik: historie a současnost - těžba a zpracování kovů, plasty, kaučuk, vitamíny, chemie potravin, výroba energie, osvětlení, prevence šíření infekčních onemocnění,...
Literatura
  povinná literatura
 • KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy. Třetí vydání. Praha: Klika, 2020. 168 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh. Otevřeno. ISBN 978-80-7666-009-0.
 • KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy. Druhé vydání. Praha: Klika, 2020, 180 stran. ISBN 9788076660106. info
 • KECHLIBAR, Marian. Zapomenuté příběhy. Druhé vydání. Praha: Klika, 2021, 249 stran. ISBN 9788076660496. info
  doporučená literatura
 • Davídek J., Velíšek J.: Analýza potravin. VŠCHT Praha, Praha 1992.
 • Kalous V. a kol.: Metody chemického výzkumu. SNTL/ALFA, Praha 1987.
 • Neiser J. a kol.: Obecná chemická technologie. SPN, Praha 1981.
 • Navrátil O. a kol.: Jaderná chemie. Academia, Praha 1985.
 • Klener P.: Chemoterapie - minimum pro praxi. Triton, Praha 1999.
 • Pichler J: Chemie ve společnosti - I - Chemizace. PřF MU v Brně, Brno 1992.
 • VELÍŠEK, Jan a Jana HAJŠLOVÁ. Chemie potravin 2. Rozš. a přeprac. vyd. 3. Tábor: OSSIS, 2009, xx, 623. ISBN 9788086659176. info
Výukové metody
domácí příprava, skupinová diskuse, přednáška
Metody hodnocení
Ústní zkouška vycházející z diskuse nad předem zadanými cvičeními (studijní materiály předmětu v IS MU)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC4004