FC4007 Průmyslová chemie

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 2 kr. (plus 1 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (přednášející)
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je:
- v základních rysech popsat postupy výroby některých chemických látek,
- zvážit a odůvodnit některé klady a zápory vybraných chemických technologií a postupů výroby chemických látek,
- seznámit studenty s některými historickými zajímavostmi souvisejícími s výrobou chemických látek a připravit je tak na možnost využít je vhodným motivujícím způsobem ve výuce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student umět: - v základních rysech popsat postupy výroby některých chemických látek, - zvážit a odůvodnit některé klady a zápory vybraných chemických technologií a postupů výroby chemických látek, - bude znát některé historické zajímavosti související s výrobou chemických látek a bude připraven využít je vhodným motivujícím způsobem ve výuce.
Osnova
 • 1. týden: Ropa, uhlí a zemní plyn. Zpracování a jeho dopad na životní prostředí a člověka.
 • 2. týden: Voda, technologie úpravy vod. Čištění odpadních vod.
 • 3. týden: Výroba amoniaku a kyseliny dusičné a její dopad na životní prostředí a člověka.
 • 4. týden: Výroba kyseliny sírové a její dopad na životní prostředí a člověka.
 • 5. týden: Silikátový průmysl a jeho dopad na životní prostředí a člověka. Zpracování vápence a jeho dopad na životní prostředí a člověka.
 • 6. týden: Výroba hydroxidu sodného a jeho dopad na životní prostředí a člověka.
 • 7. týden: Výroba sody a její dopad na životní prostředí a člověka.
 • 8. a 9. týden: Výroby technicky důležitých kovů a její dopad na životní prostředí a člověka.
 • 10. týden: Výroba technicky důležitých plynů.
 • 11. týden: Výroba methanolu a ethanolu. Výroba piva.
 • 12. týden: Cukrovarnictví.
Literatura
  povinná literatura
 • CÍDLOVÁ, Hana a Jan LEBLOCH: Průmyslová chemie. Brno. 2021. IS MU: Studijní materiály - učební materiály předmětu FC4007 Průmyslová chemie.
 • Lebloch Jan: Bakalářská práce. Viz IS MU, studijní materiály předmětu.
  doporučená literatura
 • HOVORKA, František. Technologie chemických látek. Praha: Vydavatelství VŠCHT Praha, 2005, 180 s. ISBN 80-7080-588-9. URL info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Ukončení zkouškou: Ústní zkouška, které předchází kontrolní písemný test v rozsahu 60 minut. Pro přístup ke zkoušce je nutno získat alespoň 60 % bodů v testu a odevzdat podklady pro referát (ppt apod., dle aktuální domluvy s vyučujícím). Kolokvium: rozprava, které předchází kontrolní písemný test v rozsahu 60 minut. Pro přístup k rozpravě je nutno získat alespoň 50 % bodů v testu a odevzdat podklady pro referát (ppt apod., dle aktuální domluvy s vyučujícím). Bodování: 0-5 bodů referát, 0-20 bodů test. Návrh známky se odvíjí od celkově získaného počtu bodů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.