FC4103 Integrované přírodovědné pokusy

Pedagogická fakulta
podzim 2024
Rozsah
0/0/2. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cíle předmětu: • organizace, aplikování a schopnost integrace nabytých znalostí chemie, fyziky, biologie a zeměpisu, • odvození integrujících prvků různých přírodovědných témat, • samostatné zpracování textů, pracovních listů, integrované tematické výuky (ITV), badatelsky orientované výuky (BOV), projektové výuky k integrovaným přírodovědným tématům, • příprava a realizace experimentů, interpretujících mezipředmětové vazby a prvky integrace.
Výstupy z učení
Po skončení student bude schopen: • aplikování a schopnosti integrace nabytých znalostí chemie, fyziky, biologie a zeměpisu, • odvození integrujících prvků různých přírodovědných témat, • samostatného zpracování textů a pracovních listů k integrovaným přírodovědným tématům.
Osnova
  • Experimenty na tématické celky: 1. Voda 2. Půda 3. Člověk 4. Planeta Země 5. Vzduch 6. Minerály 7. Živiny
Literatura
  • SOLÁROVÁ, Marie. Efektní pokusy v chemii :tématický sešit : chemie. Ostrava: Scholaforum, 1996, 28 s. ISBN 80-86058-19-0. info
  • ČERNÁ, Břetislava. Školní pokusnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 76 s. ISBN 8021011289. info
  • LÁTAL, Milan, František SVOBODA a Igor TESAŘÍK. Vodárenství. Vyd. 1. Brno: Ediční středisko VUT, 1987, 157 s. info
  • TESAŘÍK, Igor, Vladimír PELIKÁN a Josef VOSTRČIL. Vodárenství. 1. vyd. Brno: Ediční středisko VUT, 1984, 119 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
laboratorní cvičení, realizace zpracovaní integrovaného tématu ve výuce na ZŠ;
Metody hodnocení
Zápočet.
hodnocení přípravy na výuku integrovaného tématu, rozbor a evaluace realizované výuky a vedení laboratorního deníku
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.