FC4106 Instrumentální metody ve škole

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jana Horská, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Horská, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání – Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 laboratoř 90; a So 2. 3. 11:00–12:50 učebna 11, So 9. 3. 12:00–13:50 učebna 11, So 16. 3. 9:00–10:50 učebna 11, So 23. 3. 11:00–12:50 učebna 11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
seznámení se se základními aplikacemi technik analytické chemie v průmyslu, lékařství a forenzních vědách. Nanočástice a jejich výzkum.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
aplikovat základní poznatky z oblasti analytické chemie a jejího využítí v praxi.
Osnova
  • 1. Statické zpracování výsledků analýzy. Limit detekce (LOD). Limit kvantifikace (LOQ).
  • 2. Příklady použití metod analytické chemie pro analýzy v průmyslu, lékařství, forenzních vědách.
  • 3. Klasifikace nanočástic, fullereny, kvantové tečky, magnetické nanočástice, liposomy
  • 4. Analýza nanočástic intrumentálními technikami.
Literatura
    povinná literatura
  • BARTUŠEK, M., Pazourek, J.: Základy metod analytické chemie, Pro bakalářské studijní programy [online]. [cit. 2010-03-13]. Dostupný z: .
Výukové metody
Seminář
skupinová diskuse
samostatné úlohy
Metody hodnocení
zápočet
písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FC4106