FC4107 Výzkum učitele chemie na ZŠ

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
RNDr. Anna Bayerová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FC4107/Kombi01: So 22. 2. 16:00–17:50 laboratoř 87, So 29. 2. 16:00–17:50 laboratoř 87, So 7. 3. 16:00–17:50 laboratoř 87, So 14. 3. 16:00–17:50 laboratoř 87, A. Bayerová
FC4107/Prez01: Čt 16:00–17:50 učebna 4, A. Bayerová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámení se základními metodikami pedagogického výzkumu
- seznámení se základními statistickými metodami vyhodnocení experimentálních dat
- seznámení s teorií didaktických testů

- uvažování o výzkumých chemických problematikách, vhodných pro práci učitele a žáků na základní škole
- seznámení s výsledky chemického výzkumu uskutečněného na základní škole,publikovanými v časopisech nebo konferenčních sbornících
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
- pracovat se základními metodikami pedagogického výzkumu
- pracovat se základními statistickými metodami vyhodnocení experimentálních dat
- aplikovat teorii didaktických testů

- uvažovat o výzkumých chemických problematikách, vhodných pro práci učitele a žáků na základní škole
- porozumět výsledkům chemického výzkumu uskutečněného na základní škole,publikovanými v časopisech nebo konferenčních sbornících
Osnova
 • 1. týden: Základní metody sběru dat v pedagogickém výzkumu.
 • 2. týden: Základy kvantitativního výzkumu: základní soubor a výběr, metody výběru, hypotéza.
 • 3. týden: Teorie didaktických testů.
 • 4. týden: Základy statistického zpracování dat.
 • 5. týden: Dotazníková šetření, možnosti zpracování dat.
 • 6. týden: Kvalitativně orientovaný výzkum.
 • 7. týden: Program pro kvalitativní analýzu dat ATLAS.ti
 • 8. týden: Příklady výzkumných chemických problematik, vhodných pro práci učitele a žáků na základní škole.
 • 9. týden: Příklady výsledků chemického výzkumu uskutečněného na základní škole.
 • 10. a 11. týden: Práce s databázemi ERIC, SCOPUS a Web of Science.
 • 12. týden: Shrnutí, konzultace dle aktuálních potřeb studentů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Hana Cídlová: Habilitační práce. Praha, 2006. / Hana Cídlová: Inaugural Dissertation. Praha, 2006.
  neurčeno
 • Edice Chemické listy. Praha: Česká společnost chemická,. info
 • Internet: Science Direct, Web of Science apod. / Internet: Science Direct, Web of Science etc.
 • Journal of Chemical Education
 • Biologie, chemie, zeměpis. ISSN 1210-3349. / Biology, Chemistry, Geography. ISSN 1210-3349.
Výukové metody
Seminář
skupinová diskuse
samostatný úkol
Metody hodnocení
Zakončení:
Nejvýše 3 absence.
Rozhovor nad výsledky samostatné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FC4107