FC4108 Integrovaná terénní výuka

Pedagogická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 8 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Irena Plucková, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Irena Plucková, Ph.D.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení se s touto specifickou vyučovací formou, která je pro vyučování chemie (jakož i jiných přírodovědných předmětů) nezbytná.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu bude student schopen:
- aplikovat takovou specifickou vyučovací formou, která je pro vyučování chemie (jakož i jiných přírodovědných předmětů) nezbytná pro prohlubování mezioborových vztahů.
Osnova
  • Projektové vyučování.
  • Význam školního pozemku pro terénní vyučování.
  • Příklady terénního vyučování: vycházky, exkurze,terénní cvičení, vícedenní integrované terénní vyučování.
Literatura
  • HOFMANN, Eduard, Břetislava ČERNÁ, Boris RYCHNOVSKÝ a Lubomír LAUERMANN. Jedovnice a okolí. Modelová oblast pro terénní vyučování. 1. vyd. Brno: CERM - Akademické nakladatelství, s.r.o., 1999. 130 s. ISBN 80-7204-109-6. info
Výukové metody
skupinový projekt
samostatný úkol
exkurze
Metody hodnocení
Zápočet.
Absolvování čtyřdenního terénního cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.