FJ0001 Francouzština pro začátečníky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 8 konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tereza Kovácsová (cvičící)
Bc. Karolína Krejčí (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ0001/01: St 12:00–13:50 učebna 56, T. Nerušilová
FJ0001/02: St 17:00–18:50 učebna 11, T. Nerušilová
FJ0001/03: St 17:00–18:50 učebna 41, V. Bakešová, K. Krejčí
FJ0001/04: Po 18:00–19:50 učebna 42, V. Bakešová, T. Kovácsová
FJ0001/05: Po 17:00–18:50 učebna 57, T. Nerušilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 131/150, pouze zareg.: 1/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni uživatele základů jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Tento kurz je určen úplným začátečníkům.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet své komunikační a interkulturní kompetence.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • Pravdová, M., Pravda, M. (2007). Francouzština nejen pro samouky. Voznice: LEDA.
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FJ0001