FJ0002 Francouzština pro začátečníky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 8 konzultací. 2 kr. (plus 2 za zk). 4 kredity pro obor Učitelství pro mateřské školy. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tereza Kovácsová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ0002/01: Po 17:00–18:50 učebna 34, V. Bakešová, T. Kovácsová
FJ0002/02: Út 15:00–16:50 učebna 51, T. Nerušilová
FJ0002/03: Út 17:00–18:50 učebna 11, T. Nerušilová
FJ0002/04: St 16:00–17:50 učebna 1, V. Bakešová, T. Kovácsová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 101/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni uživatele základů jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Před absolvováním tohoto kurzu se předpokládá ovládání jazyka na úrovni prvních 6 lekcí Francouzštiny pro samouky nakladatelství Leda.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student ovládá mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjí svoji komunikační a interkulturní kompetenci.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
    doporučená literatura
  • TV5 Monde: www.tv5monde.com
  • PENFORNIS, Jean-Luc. Grammaire progressive du franҫais des affaires : avec 350 exercices : niveau intermédiaire. Paris: CLE International, 2014. 191 stran. ISBN 9782090380903. info
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: zkouška pro obor Učitelství pro mateřské školy
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FJ0002