FJ0003 Francouzština pro začátečníky 3

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. et Mgr. Terezie Nerušilová (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ0003/01: Út 16:00–17:50 učebna 57, T. Nerušilová
FJ0003/02: Út 14:00–15:50 učebna 57, T. Nerušilová
FJ0003/03: Po 8:00–9:50 učebna 56, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 69/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni samostatného uživatele jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Před absolvováním tohoto kurzu se předpokládá ovládání jazyka na úrovni 12 lekcí Francouzštiny pro samouky nakladatelství Leda.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • Pravdová, M., Pravda, M. (2007). Francouzština nejen pro samouky. Voznice: LEDA.
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/FJ0003