FJ0004 Francouzština pro začátečníky 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ0004/01: Út 8:00–9:50 učebna 38, H. Delalande
FJ0004/02: St 8:00–9:50 učebna 60, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 45/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni samostatný uživatel jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Cílem předmětu je ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence. Před absolvováním tohoto kurzu se předpokládá ovládání jazyka na úrovni 18 lekcí Francouzštiny pro samouky nakladatelství Leda.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2020/FJ0004