FJ1003 Cvičení z morfologie francouzštiny

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/1/0. Učitelství pro 1. st. ZŠ komb. 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Naděžda Hrůzová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1003/01: Po 14:00–14:50 učebna 55, kromě Po 24. 10., N. Hrůzová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je procvičit a upevnit problémové gramatické jevy (mnohdy systémové odchylky) zejména v kategoriích slovních druhů, které neexistují v češtině (členy, slovesné časy, způsoby, shoda příčestí přítomného a minulého).
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu je student schopen porozumět gramatickým jevům ve francouzštině, orientovat se ve jmenných a slovesných kategoriích, chápat příčiny častých chyb plynoucích zejména z rozdílů mezi francouzštinou a češtinou a aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
 • 1. Zájmenné a jmenné determinanty ve francouzštině. 2. Adjektivum a jeho vyjádření (adjektiva přivlastňovací, vztahová...). 3. Nepravidelná slovesa. 4. Příčestí přítomné a minulé, shody příčestí 5. Slovesné způsoby a časy. 6. Problematika rozdílnosti češtiny a francouzštiny.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3.vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
 • RIEGEL, Martin, Jean-Christophe PELLAT a René RIOUL. Grammaire méthodique du français. 6e édition. Paris: PUF, 2016. xliii, 110. ISBN 9782130732853. info
  doporučená literatura
 • GREVISSE, M. Le bon usage. 12. vyd. Paris : Duculot, 1993. 1768 s. ISBN 2-8011-0588-0.
 • ABRY, Dominique a Marie-Laure CHALARON. La grammaire des premiers temps B1-B2. Nouvelle édition. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 2015. 317 stran. ISBN 9782706122842. info
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Písemný test.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1003