FJ1034 Morfologie 1 - seminář

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jaromír Kadlec, Dr. (cvičící)
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1034/01: Čt 16:00–16:50 učebna 54, J. Kadlec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je představit gramatiku jako systém a studovat ji jako komplexní celek se zaměřením na funkce a významy. Seminář je praktickým doplněním přednášky. Kurz také procvičuje základní jazykovou terminologii.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu by studenti měli být schopni: prokázat důležité teoretické znalosti slovní struktury; klasifikovat části řeči; rozlišovat mezi češtinou a francouzštinou, rozpoznat příčinu chyb ve větách; aplikovat získané poznatky při četbě, v ústním i písemném projevu.
Osnova
 • 1. Podstatné jméno. 2. Podstatné jméno s jednotlivými členy. Vynechávání členu. Člen u jmen obecných a vlastních. Člen u jmenného přísudku nebo doplňku. 3. Pravidelné tvoření množného čísla a výjimky. Množné číslo složených jmen a jmen cizího původu. 4. Přídavná jména, pravidelné tvoření ženského rodu, množného čísla, stupňování. Výjimky. 5. Určovatelé, jednotlivé druhy, jejich postavení ve větě. 6. Slovesa: pravidelné časování v indikativu.
Literatura
  doporučená literatura
 • BAYLON, C., FABRE, P. Grammaire systématique de la langue française. 2. vyd. Paris : Nathan, 1991. 287 s. ISBN 2-09-190838-X.
 • BONNARD, H. Code du français courant. 1.vyd. Paris : Magnard, 1989. 336 s. ISBN 2-210444705.
  neurčeno
 • GREVISSE, M. Le français correct. 3.vyd. Paris : Duculot, 1982. 440 s. ISBN 2-7242-1574-5.
 • DELATOUR, Y., JENNEPIN, D., a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau moyen. 1. vyd. Paris : Hachette, 1996. ISBN 2-01-15-5058 0.
 • CADIOT, J., CUEILLERON, FRAYSSINHES, J.-P. a kol. Grammaire. Cours de Civilisation française de la Sorbonne. 350 exercices niveau supérieur I. 1. vyd. Paris : Hachette, 1992. 176 s. ISBN 2-01-016289-7.
 • BESCHERELLE. La conjugaison. Paris : 1. vyd. Hatier, 1990. 175 s. ISBN 2-218-01660-5.
 • HENDRICH, J., RADINA, O., TLÁSKAL, J. Francouzská mluvnice. 3. vyd. Plze : Fraus, 2001. 700 s. ISBN 80-7238-064-8.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace, konzultace (pro 1. stupeň ZŠ – kombinované studium).
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu. Kombinované studium: studenti jsou povinni se zúčastnit nejméně poloviny konzultací .
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Pro zdárné ukončení studia se doporučuje k tomuto předmětu zapsat také FJ1033 Morfologie 1.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/FJ1034