FJ1047 Ústní a písemný projev - francouzština 2

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1047/01: Čt 16:00–17:50 učebna 58, L. Canal
Předpoklady
FJ1046 Ústní a písemný projev 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě aktuálních témat týkajících se společnosti frankofonních zemí se studenti zdokonalí v argumentaci v písemném a ústním projevu. Náměty jsou vybrány tak, aby studenty podněcovaly k přemýšlení a vyjádření vlastního názoru jasným a strukturovaným způsobem. Východiskem předmětu jsou soubory dokumentů, na nichž se studenti mají naučit syntetickému zpracování informací. Tím získají jak nové schopnosti myšlenkové, tak výrazové, obohacují si slovník a osvojují si obecnější pohled na problémy, o kterých jsou schopni diskutovat.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu jsou studenti schopni: porozumět článkům a zprávám zabývajícím se současnými problémy ve frankofonních zemích, tyto texty interpretovat ústně a písemně a aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
 • Práce s různými texty.
Literatura
  doporučená literatura
 • BERSTEIN, S. Les cultures politiques en France. 2. vyd. Paris : Seuil, 2003. 440 s. ISBN 2-02-057375-X.
 • BOUDOU, B., GERAY, C. annabac. 1. vyd. Paris : Hatier, 1998. 287 s. ISBN 2-218-72436-7.
 • DELAISNE, P., MCBRIDE, N., TREVISI, S. Café creme 3. vyd. Paris : Hachette Livre, 1998.192 s. ISBN 2 01 15 5100 1.
 • Le français dans le monde. Revue des professeurs de français. Paris : CLE International ou www.fdlm.org
 • REEVES, H., DE ROSNAY, J., COPPENS, Y., SIMONNET, D. La plus belle histoire du monde. 2 vyd. Paris : Seuil, 1996. 187 s. ISBN 2-02-050576-2.
  neurčeno
 • BÉRARD, Évelyne. Grammaire du français: comprendre, réfléchir, communiquer. [Réimpr.]. Paris: Didier, 2006. ISBN 9782278061150.
 • HEU, Élodie. Édito: méthode de français. Paris: Didier, 2006. ISBN 978-2-278-05829-7.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: zkouška. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Písemná práce na dané téma. Schopnost ústního vyjadřování na daná témata.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/FJ1047