FJ1061 Základy teorie literatury

Pedagogická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ1061/01: každé liché úterý 10:00–11:50 učebna 57, M. Poučová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět si klade za úkol naučit pracovat studenty bakalářského studia se základními pojmy teorie literatury a s jejich pomocí následně rozebírat a analyzovat různé druhy literárních textů. Během přednášek si studenti osvojí francouzskou literárněvědnou terminologii a dokáží identifikovat shodné a rozdílné pojmy ve srovnání s literárněvědnou terminologií českou. Cílem předmětu je naučit studenty aktivně zacházet se základními pojmy teorie literatury, francouzské versifikace a poetiky.
Výstupy z učení
Po absolvování literárně teoretické části předmětu Úvod do teorie jazyka a literatury si student: - osvojí zásady literárněvědného studia; - získá vhled do problematiky teorie literatury; - získá přehled o základních pojmech francouzské versologie a poetiky; - je schopen aplikovat dané poznatky a dovednosti v literárněvědných disciplínách.
Osnova
 • 1. Literární věda a její části, vztah k jiným oblastem humanitního vzdělání, estetická funkce literatury. 2. Práce s odbornou literaturou, bibliografie. 3. Próza, poezie, drama – narativní kategorie. 4. Literární morfologie, žánry. 5. Základy francouzské versologie. 6. Poetika – základní pojmy. 7.Literatura a "neliteratura", estetická funkce.
Literatura
  povinná literatura
 • POUČOVÁ, Marcela, Beatrice Laurence VICAIRE a Marek STEHLÍK. Teorie francouzského verše. 1. vydání. Brno: MU, 2014. E-learningový výukový materiál na http://IS.MUNI.CZ
  doporučená literatura
 • Aquien, M.,(2021) La versification appliquée aux textes. Paris. Armand Colin. ISBN 2200601808
 • Bergez, D., Géraud, V., Robrieux, J.-J., (2020) Les mots de la critique - 4e éd. - Vocabulaire de l'analyse littéraire. Paris. Armand Colin. ISBN 2200626444.
 • Gardes, J., Hubert, M.-C., (2011). Dictionnaire de critique littéraire. Paris: Armand Colin.
Výukové metody
Přednáška - základy teorie literatury (Poučová).
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet Požadavky na ukončení: Test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí)
Informace učitele
Podrobnější informace o ukončení předmětu (část Teorie literatury) naleznou studenti ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2023/FJ1061