FJ1068 Francouzská literatura 20. století

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 9:00–9:50 učebna 62, kromě Po 24. 10.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
FJ1068/01: Po 10:00–10:50 učebna 62, kromě Po 24. 10., V. Bakešová
Předpoklady
Předmět je určen pro 3. ročník prezenčního bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět navazuje na přednášky ze starší francouzské literatury a z literatury 17.-19. století. Komplex těchto předmětů poskytuje studentům ucelený přehled o vývoji poezie, prózy i dramatu ve francouzském prostředí od počátku až do současnosti. Přednáška Literatura 20. století představuje literární směry převládající ve Francii od přelomu 19. a 20. století až po tendence vyskytující se zde na začátku 21. století. Součástí přednášek je jejich charakteristika, pojednání o dobovém kontextu, představení významných autorů a jejich základních děl. Předmět se vyučuje ve spojení se seminářem, který je jeho praktickým doplněním. Cílem semináře je aplikovat poznatky z teoretického výkladu přednášek na textech z francouzské literatury daného období; demonstrovat na textech charakteristické prvky jednotlivých literárních směrů; samostatně zpracovat analýzu vybraného díla s důrazem na didaktickou prezentaci práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: osvojit si prakticky francouzskou literaturu daného období; definovat hlavní znaky jednotlivých literárních směrů; doložit teorii příklady z konkrétních textů; rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou.
Osnova
 • 1. Literatura přelomu 19. a začátku 20. století. 2. Surrealismus. 3. Román mezi dvěma válkami. 4. Literární tvorba za 2. světové války. 5. Existencialismus. 6. Absurdní drama. 7. Nový román a literatura 2. poloviny 20. století. 8. Experimentální próza. 9. Francouzský román na přelomu 20. a 21. století. 10. Vývoj poezie ve druhé polovině 20. století. 11. Tendence v současné francouzské literatuře. 12. Nová kritika. 13. Literatura a média.
Literatura
  povinná literatura
 • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 715 s. ISBN 9788072945658. info
 • VIART, Dominique a Bruno VERCIER. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Edited by Franck Évrard. Paris: Bordas, 2005. 511 s. ISBN 2047299524. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Dějiny francouzské literatury v kostce. Olomouc: Votobia, 1997. 469 s. ISBN 80-7198-240-7. info
  doporučená literatura
 • LEMAITRE, H. Dictionnaire Bordas de littérature française. 1. vyd. Paris : Bordas, 1985. 850 s. ISBN 2-04-016169-4.
 • Darcos, Xavier. Histoire de la littérature française. Paris: Hachette, 2019. 576 s. ISBN 978-2-01-708263-7
Výukové metody
Přednáška, seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium. Požadavky na ukončení: seminární práce na zadané téma - fiche de lecture, aktivní účast a diskuse o zadaných textech, test ze znalostí literárních směrů daného období (min. 70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Seminární práce musí odpovídat platným normám v oblasti bibliografických údajů a znalostem literárních směrů 20. a 21. století. Při zjištěném plagiátorství nelze předmět uznat, student pak musí předmět opakovat nebo předstoupit před disciplinární komisi.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ1068