FJ2012 Obchodní korespondence ve francouzštině 1

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící), Ing. Mgr. Hana Delalande (zástupce)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJ2012/01: Po 12:00–13:50 učebna 56, H. Delalande
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na základě analýzy autentických písemností se studenti seznamují s obecnými zásadami písemného styku a s formálními náležitostmi obchodní korespondence ve francouzštině. Na podkladě modelů se pak učí vytvářet vlastní písemné dokumenty.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student dokáže: • rozlišovat různé typy dokumentů obchodní korespondence, • porozumět jejich sdělení, • vytvářet vlastní písemné dokumenty, • aplikovat získané znalosti a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Poštovní služby. 2. E-mail a fax. 3. Formální a neformální korespondence. 4. Části obchodního dopisu. Rozložení dopisu na stránku, obálka. Základní frazeologie. Zkratky. 5. Poptávka. Vzorové dopisy, frazeologie, cvičení. 6. Nabídka, odpověď na poptávku zákazníka. 7. Reklamní dopisy a oběžníky.
Literatura
  • SACHS, Rudolf a Renata POHORSKÁ. Francouzská obchodní korespondence : Correspondance commerciale (Souběž.). 1. vyd. Plzeň: Fraus, 1999. 224 s. ISBN 80-85784-84-X. info
  • GRAND-CLEMENT MIKLES, O. La correspondance : personnelle, administrative et commerciale. Paris : CLE International, 1991. ISBN 2-19-033371-7.
  • BAS, L., & DROIT-HESNARD, C. (2013). La correspondance commerciale française. Paris: Nathan.
  • GERARD, S., LIEVREMONT, P., & LADKA, V. (1992). La Correspondance. Paris: Nathan.
Výukové metody
Seminář.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Závěrečný test - 70% úspěšnosti.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2020/FJ2012