FJ3010 Didaktika literárního textu - francouzština

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Hana Kyloušková, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3007 Didaktika francouzštiny 2
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá využitím literárního textu ve výuce francouzského jazyka k rozvoji komunikační kompetence žáků. Teoretická část se dotýká problematiky čtení v cizím jazyce, postavení literatury a literárního textu ve výuce cizích jazyků a faktorů ovlivňujících porozumění cizojazyčnému textu. V praktické části jsou na základě vybraných ukázek literárních textů představeny různé aktivity.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu studenti dokáží definovat problematiku čtení v cizím jazyce, vyjmenovat vhodnou frankofonní literaturu pro žáky základní školy, rozfázovat práci s textem na čtení s porozuměním, zvolit strategii čtení pro splnění předem daného úkolu na čtení s porozuměním, připravit aktivitu na čtení s porozuměním pro různé jazykové úrovně žáků, aplikovat své poznatky a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Lecture en classe de langue. Types et stratégies de lecture. 2. Facteurs influençant la compréhension du texte littéraire: Compétence du lecteur. Lexique. Anticipation. Redondance. 3. Phases de lecture: Préparation, Réception. Évaluation. 4. Activités: Quatrième de couverture. Exercices d'appariement. Puzzles. Censure ou caviardage. Expansion. Lecture de l'extrait par séquences. De l'incipit et l'excipit à la lecture d'une nouvelle.
Literatura
  • Albert, M.-C., & Souchon, M. (2000). Les textes littéraires en classe de langue. Paris: Hachette.
  • Blondeau, N., Allouache, F., & Né, M.-F. (2004). La littérature progressive du français avec 600 activités. Paris: CLE International.
  • Fiévet, M. (2013). Littérature en classe de FLE. Paris: CLE International.
  • Kyloušková, H. (2007). Jak využít literární text ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita.
  • Naturel, M. (1995). Pour la littérature, De l’extrait à l’œuvre. Paris: CLE International.
Výukové metody
Seminář, diskuse, prezentace.
Metody hodnocení
Aktivní účast (70%) a seminární práce. Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Informace učitele
Upřesnění k ukončení předmětu: Studenti prezenční formy studia kromě aktivní účasti vypracují jeden metodický list ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím herních aktivit ve výuce francouzského jazyka na Studentům kombinovaného studia se doporučuje zúčastnit alespoň tří seminářů. Jinak pracují samostatně na základě doporučené literatury a pokynů vyučujícího ve studijních oporách. Kontrola probíhá na základě vypracovaných písemných úkolů v průběhu semestru. Na závěr studenti zpracují 3 metodické listy ve francouzském jazyce na různé aktivity spojené s využitím literárního textu ve výuce francouzského jazyka na základní škole. Pokud se aktivně zúčastní většiny seminářů, vypracují pouze jeden metodický list jako studenti prezenční formy studia. Další informace k průběhu a ukončení předmětu studenti naleznou ve Studijních materiálech.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2019, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/FJ3010