FJ3024 Multimediální didaktické postupy ve výuce francouzštiny

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/2. kombinované studium 4 hod. konzultací. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi zpestření výuky francouzského jazyka za pomoci multimédií.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu jsou studenti schopni používat multimédia ve své didaktické praxi,využívat internet jako zdroj informací, didaktického materiálu a prostředek komunikace ve výuce a aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi.
Osnova
  • 1. Formations des formateurs labelisés 2. Application Apprendre le français 3. Classe virtuelle 4. Utilisation des fiches pédagogiques dans un enseignement à distance 5. Création d´une fiche pédagogique 6. Création d´une fiche pédagogique
Literatura
  • SUQUET, Petra. Le multimédia en didactique du FLE. 2009. URL info
  • ZOUNEK, Jiří. ICT v životě základních škol. Vyd. 1. Praha: Triton, 2006. 151 s. ISBN 8072548581. info
  • BRDIČKA, Bořivoj. Role internetu ve vzdělávání : studijní materiál pro učitele snažící se uplatnit moderní technologie ve výuce. Kladno: Aisis, 2003. 122 s. ISBN 8023901060. info
  • Le multimédia. Edited by Thierry Lancien. [Paris]: CLE International, 1998. 127 s. ISBN 2090333294. info
Výukové metody
Online seminář.
Metody hodnocení
Vypracování zadaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.