FJ3026 Písemný projev - francouzština 2

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. kombinované studium 8 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Laurent Georges Canal (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ3025 Písemný projev 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Probíraná témata, v nichž se objeví i náměty pro klauzurní práci, vyžadují hlubší znalosti studentů, neboť evokují spíše abstraktní pojmy. Jsou procvičovány především metody syntézy textu.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu je student schopen: porozumět rozsáhlým článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy ve frankofonních zemích; interpretovat písemně tyto texty; používat argumentační postupy i při studiu složitějších textů.
Osnova
  • Práce s různými texty.
Literatura
    doporučená literatura
  • Revue Le Francais dans le monde.
  • Hebdomadaire français Le nouvel Observateur. ISSN 0029-4713 ou www.nouvelobs.com.
  • CAUSA, Mariella a Bruno MÈGRE. Production écrite : niveaux C1/C2 du Cadre européen commun de référence. Paris: Didier, 2008. 119 stran. ISBN 9782278060887. info
Výukové metody
Seminář, konzultace pro studenty kombinované formy studia.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: splnění seminárních úkolů a aktivní účast (70%). Test (za úspěšný se považuje test s minimálně 70 % správných odpovědí). Závěrečná písemná práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.