FJ3050 Vybrané kapitoly z francouzské literatury

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
1/0/0. kombinované studium 4 hod. konzultací. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je představit studentům vybrané kapitoly z francouzské literatury ve vzájemných souvislostech. Kurz navazuje na přehledové znalosti studentů získané v bakalářském studiu, prohlubuje jejich vnímavost literárního textu se zřetelem na jejich budoucí pedagogickou praxi.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: osvojit si prakticky francouzskou literaturu různých období; definovat hlavní znaky jednotlivých literárních směrů; doložit teorii příklady z konkrétních textů; rozpoznat jednotlivé literární směry daného období, seřadit je chronologicky a srovnat je mezi sebou.
Osnova
  • 1. Les genres de la littérature au Moyen-âge. 2. La poésie et la prose de la Renaissance et du baroque. 3. Les règles de la création littéraire au classicisme. 4. L’âge des Lumières, entre la philosophie et la littérature. 5. La nouvelle esthétique du romantisme. 6. Du réalisme au naturalisme. 7. La poésie de la deuxième moitié du XIXe siècle. 8. Les avant-gardes au début du XXe siècle. 9. Les nouvelles tendances dans le roman de l’entre-deux-guerres 10. La condition humaine et l’existentialisme. 11. Le nouveau roman et le théâtre absurde. 12. La littérature au tournant du XXe et XXIe siècles.
Literatura
    povinná literatura
  • ŠRÁMEK, Jiří. Panorama francouzské literatury : od počátku po současnost. Vyd. 1. Brno: Host, 2012. 715 s. ISBN 9788072945658. info
    doporučená literatura
  • Darcos, Xavier. Histoire de la littérature française. Paris: Hachette, 2019. 576 s. ISBN 978-2-01-708263-7
  • LEMAITRE, H. Dictionnaire Bordas de littérature française. 1. vyd. Paris : Bordas, 1985. 850 s. ISBN 2-04-016169-4
  • VIART, Dominique a Bruno VERCIER. La littérature française au présent : héritage, modernité, mutations. Edited by Franck Évrard. Paris: Bordas, 2005. 511 s. ISBN 2047299524. info
  • KYLOUŠEK, Petr. Le roman mythologique de Michel Tournier. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2004. 158 s. ISBN 8021033827. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet. Požadavky na ukončení: seminární práce na zadané téma, motivační pohovor o literatuře a využití znalostí literárních směrů a jejich vztahů (min. 70%).
Vyučovací jazyk
Francouzština
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.