FJBV_FPZ1 Francouzština pro začátečníky 1

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ivana Procházková (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJBV_FPZ1/01: Po 13:00–14:40 učebna 60, I. Procházková
FJBV_FPZ1/02: Po 11:10–12:50 učebna 60, I. Procházková
FJBV_FPZ1/03: Út 15:45–17:25 učebna 56, P. Suquet
Předpoklady
! OBOR ( FJ3 ) && ! OBOR ( FJ2 ) && ! OBOR ( LFJ ) && ! OBOR ( FJJ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni uživatele základů jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Cílem předmětu je ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence. Tento kurz je určen úplným začátečníkům.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz není určen studentům francouzského jazyka na MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2016/FJBV_FPZ1