FJBV_FPZ2 Francouzština pro začátečníky 2

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Šimůnková (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJBV_FPZ2/01: Út 13:55–15:35 Dětské centrum, Z. Schejbalová
FJBV_FPZ2/02: Čt 10:15–11:55 učebna 56, Z. Schejbalová
FJBV_FPZ2/03: Po 12:05–13:45 učebna 56, I. Procházková
Předpoklady
! OBOR ( FJ3 ) && ! OBOR ( FJ2 ) && ! OBOR ( LFJ ) && ! OBOR ( FJJ )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 90 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/90, pouze zareg.: 0/90, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/90
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni uživatele základů jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Cílem předmětu je ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence. Pro absolvování tohoto kurzu se předpokládá ovládání jazyka na úrovni prvních 9 lekcí Francouzštiny pro samouky nakladatelství Leda.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz není určen studentům francouzského jazyka na MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2017/FJBV_FPZ2