FJBV_FPZ4 Francouzština pro začátečníky 4

Pedagogická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ivana Procházková (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
FJBV_FPZ4/01: Út 13:55–15:35 učebna 60, P. Suquet
FJBV_FPZ4/02: Čt 8:25–10:05 učebna 55, Z. Schejbalová
FJBV_FPZ4/03: Čt 14:50–16:30 učebna 57, V. Bakešová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 120 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/120, pouze zareg.: 0/120, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/120
Jiné omezení: Kurz není určen studentům francouzského jazyka na MU.
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na získávání komunikační kompetence na úrovni samostatný uživatel jazyka dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. V seminářích studenti procvičují nejen komunikační dovednosti (ústní interakce, poslech, čtení a psaní), ale osvojují si rovněž základy francouzské gramatiky a rozvíjí slovní zásobu. Důraz je kladen i na fonetickou korekci. Cílem předmětu je ovládat mluvený i psaný francouzský jazyk na stanovené úrovni v komunikačních situacích běžného života a rozvíjet komunikační a interkulturní kompetence. Pro absolvování tohoto kurzu se předpokládá ovládání jazyka na úrovni 21 lekcí Francouzštiny pro samouky nakladatelství Leda.
Osnova
  • Komunikace v běžných situacích Nácvik řečových a lingvistických dovedností Používání současného jazyka
Literatura
  • PRAVDOVÁ, Marie a Miroslav PRAVDA. Francouzština nejen pro samouky. První vydání. Voznice: LEDA, 2007. 568 stran. ISBN 9788073350833. info
Výukové metody
Komunikační přístup.
Metody hodnocení
Ústní a písemné zkoušení.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Kurz není určen studentům francouzského jazyka na MU.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2017/FJBV_FPZ4