FJ_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Hana Delalande (cvičící)
Mgr. Marcela Poučová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Barbora Hůrková
Dodavatelské pracoviště: Katedra francouzského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
FJ_BPp Bakalářská práce - Projekt
Předmět si zapisuje student, který píše bakalářskou práci na katedře francouzského jazyka. Typicky v pátém semestru bakalářského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání závěrečné práce splňující veškeré požadavky na ni kladené. Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student napíše větší část své práce, konzultuje ji s vedoucím práce a vyhodnocuje výzkum.
Výstupy z učení
Student prokáže schopnost pracovat pod dohledem vedoucího práce na zvoleném tématu své závěrečné práce. Dokáže definovat základní problematiku tématu a zasadit ji do kontextu příslušného vědního oboru. Následně prokáže schopnost samostatně rozvíjet hypotézy možného směřování své práce, provádět analýzu zkoumané problematiky a správně definovat závěry, ke kterým během svého výzkumu dospěl.
Osnova
 • Náplň tvoří individuální konzultace studenta s vedoucím bakalářské práce na téma, které si student po dohodě s ním zvolil.
Literatura
  povinná literatura
 • KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014. 156 s. ISBN 9788026060741. info
  doporučená literatura
 • FAYET, Michelle. Rédiger sans complexes. Paris: Eyrolles, 2011. 228 s. ISBN 9782212548778. info
 • GARNIER, Sylvie a Alan D. SAVAGE. Rédiger un texte académique en français : règles grammaticales, règles d'usage, exercices d'entraînement corrigés. Paris: Ophrys, 2011. xxi, 256. ISBN 9782708013001. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracovávání tématu práce.
Metody hodnocení
Zápočet se uděluje při odevzdání hlavní části práce.
Vyučovací jazyk
Francouzština
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2022/FJ_BP