FY2RC_DIG Diagnostika v přírodovědné výuce

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 8 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Tomáš Miléř, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Jachymiáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–15:50 laboratoř 86
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních vědomostí a dovedností z edukometrie přírodovědných vyučovacích oborů. diagnostika vědomostí a dovedností
diagnostika poruch učení
diagnostika osobnostních vlastností.
Osnova
 • 1. Pedagogická a didaktická diagnostika a diagnóza.
 • 2. Cíle, předmět a funkce diagnostiky v přírodovědné výuce.
 • 3. Diagnostické metody a nástroje, jejich tvorba a aplikace ve výuce.
 • 3.1 Ústní zkouška.
 • 3.2 Písemná a grafická zkouška.
 • 3.3 Didaktický test.
 • 3.4 Analýza činnosti a výsledků žáka.
 • 3.5 Experimentální zkouška.
 • 3.6 Pozorování žáka.
 • 3.7 Rozhovor a dotazník.
 • 3.8 Anamnéza.
 • 4. Hodnocení a klasifikace.
 • 5. Diagnostika vědomostí.
 • 6. Diagnostika dovedností.
Literatura
 • CHRÁSKA, Miroslav. Didaktické testy : příručka pro učitele a studenty učitelství. Brno: Paido, 1999. 91 s. ISBN 8085931680. info
 • TRNA, Josef. Objevte v sobě Einsteina. Test vnímání a pozorování pro děti od 5 do 11 let. Brno: Paido, 1999. 18 s. 88. ISBN 80-85931-72-9. info
 • 80-246-0319-5
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pedagogická diagnostika a individuální vzdělávací program : [nástroje pro prevenci, nápravu a integraci]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001. 207 s. ISBN 807178544X. info
 • ZELINKOVÁ, Olga. Pomoz mi, abych to dokázal :pedagogika Marie Montessoriové a její metody dnes. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 107 s. ISBN 80-7178-071-5. info
Výukové metody
výklad s diskusí, cvičení
Metody hodnocení
individuální projekt, pohovor
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/FY2RC_DIG