HTP002 Příprava disertační práce

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
prof. Michal Košut, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimír Richter (přednášející)
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je odborná průprava a evaluace doktoranda z hlediska přípravy jeho disertační práce.
Výstupy z učení
Práce na disertační práci.
Osnova
  • Doktorand systematicky pracuje na doktorské práci. Je kontrolován školitelem a OR. Uznání předmětu je za úspěšný průběh tohoto procesu během studia. Osnovu stanovuje školitel podle studijního plánu doktoranda.
Literatura
  • Literatura dle zpracovánaného tématu po konzultaci s příslušným školitelem.
  • Literature is determined by the topic of doctoral thesis after consultation with the supervisor.
Výukové metody
Samostatná příprava, konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Kolokvium na základě předložení příslušné části rozpracované disertační práce. Diskuse.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/HTP002