IBIk03 Aplikace biologie 2 - praktikum k výuce na školní zahradě

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/.7. 8 konzultací. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Iva Frýzová (cvičící)
Mgr. Kateřina Ševčíková (cvičící)
Garance
Mgr. Iva Frýzová
Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Ševčíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra biologie - Pedagogická fakulta
Předpoklady
IBIk02 Aplikace biologie 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na aplikaci odborných biologických znalostí v průběhu podzimních a zimních měsíců do prostředí každodenního života v souladu s principy trvale udržitelného života. Praktická výuka na fakultní modelové školní zahradě (pracoviště Kejbaly) připravuje studenty po odborné i didaktické stránce pro výuku předmětů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
Na konci výuky předmětu bude student schopen:
- Charakterizovat školní zahradu jako komplexní edukační prostředí a navrhnout její využití pro výuku v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Provádět fenologická pozorování modelových rostlin v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Pěstovat a pozorovat růst vybraných rostlin se žáky 1. stupně ZŠ v podmínkách třídy i na záhoně v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Provádět a vysvětlit význam podzimních činností na zahradě
- Navrhnout, realizovat a reflektovat výuku na školní zahradě využívající aktivizující výukové metody a zohledňující mezipředmětové vztahy a průřezová témata
Výstupy z učení
- Charakterizovat školní zahradu jako komplexní edukační prostředí a navrhnout její využití pro výuku v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Provádět fenologická pozorování modelových rostlin v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Pěstovat a pozorovat růst vybraných rostlin se žáky 1. stupně ZŠ v podmínkách třídy i na záhoně v průběhu podzimních a zimních měsíců
- Provádět a vysvětlit význam podzimních činností na zahradě
- Navrhnout, realizovat a reflektovat výuku na školní zahradě využívající aktivizující výukové metody a zohledňující mezipředmětové vztahy a průřezová témata
Osnova
 • Jedná se o bloková praktická cvičení využívající aktivizující výukové metody, která jsou podporována originálními pracovními listy a e-learningovými studijními texty.
 • 1. Zahrada na podzim (+ kontaktní výuka se žáky 1. stupně ZŠ)
 • 2. Okrasné dřeviny na školní zahradě – poznávání, význam, bezpečnostní rizika
 • 3. Mezipředmětové vztahy vzdělávacích oblastí Člověk a svět práce a Člověk a jeho svět
 • 4. Půda a její obnova (bioodpad, kompostování, hnojení, …)
 • 5. Rostliny jako potraviny (léčivé, ozdravné, jedovaté, alergenní, geneticky modifikované, …)
 • 6. Tradiční svátky podzimních a zimních měsíců - zvyky a tradice v českém prostředí, regionální odlišnosti
Literatura
  povinná literatura
 • Václavíková, D. (2015). Šlokní užitková zahrada. Vsetín: Líska. Dostupné z http://www.liska-evvo.cz/doc/cb334a6a-8f85-11e5-98c8-52540021ce28/@@download
  doporučená literatura
 • KŘIVÁNKOVÁ, Dana. Školní zahrada jako přírodní učebna. Brno: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání, 2012. 4 sv. ISBN 9788087604335. info
 • VODÁKOVÁ, Jitka. Pěstitelské práce. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 238 s. ISBN 8004239765. info
Výukové metody
výuka v terénu na školní zahradě
Metody hodnocení
prezentace závěrečného projektu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/IBIk03