IVc708 Základy geriatrie

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/1.3. 16 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. (přednášející)
Bc. Matúš Mader (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Gajzlerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je seznámit účastníky s involučními změnami, zdravotním stavem a onemocněními ve vyšším věku z hlediska ošetřovatelské péče a potřeb seniorů změněných v souvislosti s onemocněním.
Výstupy z učení
Absolvent předmětu bude schopen porozumět a vysvětlit celostní přístup ke geriatrickému nemocnému a porozumět odlišnostem farmakoterapie starších nemocných. Absolvent dokáže reflektovat odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb. Bude se orientovat ve vývojových trendech v demografii a epidemiologii. Dokáže popsat systém zdravotnických a sociálních služeb určených pro seniory a navrhnout způsob multidisciplinární podpory seniora. Absolventi dokáží vysvětlit způsoby a formy spolupráce mezi geriatrem a behaviorálním analytikem.
Osnova
 • demografické a epidemiologické minimum
 • zdravotní stav a funkční schopnosti v seniorském věku
 • racionální farmakoterapie ve stáří
 • geriatrická syndromologie
 • malnutrice, inkontinence moči a stolice
 • závrať, nestabilita, pády a poruchy chůze
 • bolest
 • zdravotnické a sociální služby pro seniory
 • specifika zdravotní péče u seniorů (důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb lidí vyšších věkových skupin a způsob jejich uspokojování, včetně odlišnosti multidisciplinární péče o seniory v oblasti ambulantních a lůžkových zdravotních služeb)
Literatura
  povinná literatura
 • SCHULER, Matthias a Peter OSTER. Geriatrie od A do Z pro sestry. 1. české vyd. Praha: Grada, 2010. 336 s. ISBN 9788024730134. info
 • TOPINKOVÁ, Eva. Geriatrie pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 270 s. ISBN 8072623656. info
 • PACOVSKÝ, Vladimír. Geriatrie : geriatrická diagnostika. Vyd. 1. Praha: Scientia Medica, 1994. 150 s. ISBN 8085526328. info
  doporučená literatura
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
 • KALVACH, Zdeněk. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : (pro studující lékařských fakult a praktické lékaře). 1. vyd. Praha: Karolinum, 1992. 244 s. ISBN 8070667028. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinové diskuse
Metody hodnocení
Pro úspěšné ukončení kurzu má student nejméně 80% docházku. Požadavky: odevzdání úkolů z četby odborných textů do ISu a jejich schválení vyučujícím – samostatná četba dle tématu semináře, splnění úkolů k četbě, aktivní zapojení do výuky, závěrečný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020.