JVk003 Vstupní test A2 - RJk

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
Úvodní konzultace na začátku semestru, dále samostudium. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radim Herout (pomocník)
Garance
Mgr. Radim Herout
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Pedagogické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni A2 (Lekce 1-6 z Učebnice současné ruštiny, Olga Belyntseva, Adam Janek).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Vstupní test nutno úspěšně absolvovat před zapsáním předmětu Ruština pro ... v komb. studiu.
Mateřské obory/plány
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem testu je zjistit, zda studenti mají znalosti na úrovni A2.
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
rozumět mluveným textům na úrovni A2;
rozumět psaným textům na úrovni A2;
používat obecnou slovní zásobu;
prokázat znalost gramatiky na úrovni A2.
Osnova
  • Olga Belyntseva, Adam Janek, Učebnice současné ruštiny, Lekce 1-6.
Literatura
    povinná literatura
  • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025125960. info
    neurčeno
  • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky : klíč, slovník. Vyd. 2. Voznice: LEDA, 2007. 79 s. ISBN 9788073351120. info
Výukové metody
Test základní gramatiky a obecné slovní zásoby.
Metody hodnocení
Písemný test, 70% úspěšnost.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Olga Belyntseva, Adam Janek, Učebnice současné ruštiny, Lekce 1-6.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Vstupní test pro studenty bakalářského komb. studia. Tento test jazykových znalostí si student zapíše v podzimním semestru, test na úrovni A2 složí v lednu a výuku bude absolvovat v jarním semestru.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Vstupní test z ruštiny (úroveň A2) pro studenty bc. komb. studia. Zápočtový test (úroveň A2) probíhá v lednu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/JVk003