MA2BP_PAN1 Matematická analýza 1

Pedagogická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc. (přednášející)
Mgr. Helena Durnová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.
Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Pavel Řehák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra matematiky - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základy klasického diferenciálního počtu reálné funkce jedné reálné proměnné: zejména pojmy jako limita, spojitost a derivace. Na konci tohoto kurzu by měli studenti zvládat základní pojmy klasického kalkulu. Zejména by měli umět aplikovat pojem derivace v různých oblastech matematiky i při řešení praktických problémů.
Osnova
  • Diferenciální počet funkce jedné reálné proměnné: reálná čísla, elementární funkce, posloupnosti, limita, spojitost, derivace, extrémy, vyšetřování průběhu funkce
Literatura
  • NOVÁK, Vítězslav. Diferenciální počet funkcí jedné reálné proměnné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 158 s. ISBN 802103386X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
písemná zkouška (teorie + příklady). Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet z příslušného cvičení.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Nutnou podmínkou pro účast na zkoušce je získání zápočtu z předmětu MA2BP_CAN 1.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2019/MA2BP_PAN1