MSBK_UVOS Úvod do psychologie a psychologie osobnosti

Pedagogická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0/.7. 8 hodin. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jan Krása, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Josef Lukas, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Škubalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Sekaninová
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Pá 14. 10. 15:45–17:25 učebna 36, Pá 4. 11. 15:45–17:25 učebna 36, Pá 11. 11. 11:10–12:50 učebna 5, Pá 25. 11. 11:10–12:50 učebna 32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními pojmy a teoriemi obecné psychologie a psychologie osobnosti a jejich vývojem. Studium předmětu má ukázat vztahy psychologie k ostatním společenskovědním a přírodovědeckým oborům a využívaní psychologických poznatků v soudobých vědách o člověku a ve společenské praxi. Absolvování tohoto kurzu je předpokladem ke studiu dalších psychologických disciplín. Na konci kurzu bude student schopen číst běžné psychologické texty pro pedagogy a tvořivě jim rozumět. Student by měl být schopen rovněž odlišit poznatky akademické psychologie od běžných lidových psychologických poznatků.
Osnova
 • Předmět psychologie a jeho vývoj.
 • Biologická podmíněnost psychiky. Psychika.
 • Sociální a kulturní podmíněnost psychiky. Vědomí.
 • Kognitivní procesy: čití, vnímání, představivost, fantazie.
 • Pozornost, paměť, učení.
 • Myšlení a řeč.
 • Schopnosti, inteligence. Tvořivost.
 • Emoce, temperament.
 • Osobnost - pojem, vymezení, struktura a dynamika.
 • Motivace, potřeby, zájmy, hodnoty.
 • Charakter, vůle, rozhodování, stres, odolnost k zátěžovým situacím.
 • Jak využívat poznatků z psychologie.
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. 356 s. ISBN 9788024608419. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 9788020014993. info
  doporučená literatura
 • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie : příručka pro studenty. 2. dopl. vyd. Praha: Portál, 2008. 294 s. ISBN 9788073674069. info
 • HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Vyd. 4., V Portálu 1. Praha: Portál, 2010. 797 s. ISBN 9788073676865. info
 • NOLEN-HOEKSEMA, Susan. Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál, 2012. 884 s. ISBN 9788026200833. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, četba
Metody hodnocení
Písemný test; 70% úspěšnosti.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 3. 2018 01:28, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému