NJ_BP Bakalářská práce

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
NJ_BPp Bakalářská práce - Projekt
Voraussetzung für die Registrierung dieses Faches ist, dass die Teilnehmer bereits ein Thema für ihre Bachelorarbeit mit einem Betreuer abgesprochen und im IS registiert haben sowie das Projekt der Bachelorarbeit ins IS gestellt haben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Die Arbeit im Laufe des Semesters besteht darin, die Bachelorarbeit selbständig weiterzuführen und die Ergebnisse bzw. Fragen mit dem Betreuer der Arbeit zu besprechen.
Výstupy z učení
Die Studierenden haben eine konkrete Vorstellung von der finalen Version der Arbeit.
Osnova
  • Je nach Thema und Vorgaben im Projekt.
Literatura
    povinná literatura
  • KORNMEIER, Martin. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht : für Bachelor, Master und Dissertation. 3., aktualis. und erw. Aufl. Bern: Haupt, 2010. 322 s. ISBN 9783825231545. info
    doporučená literatura
  • FRAGNIERE, J.: Wie schreibt man eine Diplomarbeit? Bern - Wien u.a. 2000.
    neurčeno
  • dle tématu práce/ according to topic of the thesis
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Eine positive Bewertung des Faches erteilt der Betreuer nach regelmäßigen Konsultationen und nach der Erfüllung individueller Aufgaben. Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucí(m) práce, zápočet je udělován na základě pravidelných (!) osobních konzultací s vedoucím a splnění s ní(m) dohodnutých úkolů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
Projekt bakalářské práce si můžete stáhnout na stránkách stud. odd. PdF (http://www.ped.muni.cz/wstud/), odkaz "Státní zkoušky", "Obecné informace", soubor "Projekt diplomové a bakalářské práce (formát .doc)". Je však Vaší povinností po domluvě s konzultantem založit "Archiv bak. práce", tedy nové téma (=název práce) v balíku "PedF Bakalářská práce_Německý jazyk a literatura (zkratka: BP_Nemecj)"
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.