NJ_BPp Bakalářská práce - Projekt

Pedagogická fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/1. Individuální konzultace. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Katedra NJ (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Předpoklady
Voraussetzung für die Registrierung dieses Faches ist, dass die Teilnehmer bereits ein Thema für ihre Bachelorarbeit mit einem Betreuer abgesprochen und im IS registiert haben sowie das Projekt der Bachelorarbeit ins IS gestellt haben.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Die Arbeit im Laufe des Semesters besteht darin, ein Thema für die Bachelorarbeit selbständig zu finden, eine Anbahnungsrecherche durchzuführen und die Ergebnisse bzw. Fragen mit dem Betreuer der Arbeit zu besprechen.
Výstupy z učení
Am Ende dieses Kurses sollen die Studierenden in der Lage sein, die Bachelorarbeit zum gewünschten Thema und im entsprechenden Stil zu schreiben, die entsprechenden Forschungsmethoden anzuwenden und aus den Quellen ordentlich zu zitieren.
Osnova
  • Je nach Thema und Vorgaben im Projekt.
Literatura
    povinná literatura
  • FRAGNIERE, J.: Wie schreibt man eine Diplomarbeit? Bern - Wien u.a. 2000.
  • KORNMEIER, Martin. Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht : für Bachelor, Master und Dissertation. 3., aktualis. und erw. Aufl. Bern: Haupt, 2010. 322 s. ISBN 9783825231545. info
    neurčeno
  • dle tématu práce/ according to topic of the thesis
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Eine positive Bewertung des Faches erteilt der Betreuer nach regelmäßigen Konsultationen und nach der Erfüllung individueller Aufgaben. Výuka probíhá ve formě konzultací s vedoucí(m) práce, zápočet je udělován na základě pravidelných (!) osobních konzultací s vedoucím a splnění s ní(m) dohodnutých úkolů.
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/ped/podzim2020/IV_BPp/online_modul/online-modul---zaverecna-prace.qwarp
Projekt bakalářské práce si můžete stáhnout na stránkách stud. odd. PdF (http://www.ped.muni.cz/wstud/), odkaz "Státní zkoušky", "Obecné informace", soubor "Projekt diplomové a bakalářské práce (formát .doc)". Je však Vaší povinností po domluvě s konzultantem založit "Archiv bak. práce", tedy nové téma (=název práce) v balíku "PedF Bakalářská práce_Německý jazyk a literatura (zkratka: BP_Nemecj)" Online modul: https://is.muni.cz/auth/el/ped/podzim2020/IV_BPp/online_modul/online-modul---zaverecna-prace.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Poznámka k četnosti výuky: průběžně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2024/NJ_BPp