NJ_L150 Literární kolokvium

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 6 hodin v kombinované formě. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Petr Pytlík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Hana Peloušková, Ph.D.
Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra německého jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
NJ_L150/01: Pá 20. 9. 16:00–17:50 učebna 56, Pá 18. 10. 16:00–17:50 učebna 56, Pá 22. 11. 16:00–17:50 učebna 56
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je usnadnit studentům orientaci v literárních textech, které jsou součástí magisterské Státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství NJ, a procvičit s nimi postupy při interpretaci těchto textů.
Výstupy z učení
Studující budou schopni orientovat se v literárních textech, které jsou součástí magisterské Státní závěrečné zkoušky oboru Učitelství NJ, a interpretovat tyto texty.
Osnova
  • 3 texty z „Kánonu k SZZ“, v rámci jednoho semestru vždy z jedné/dvou literárních epoch. Texty se budou každý semestr měnit, a to z důvodu pokrytí většiny epoch v horizontu několika roků. (Proto je možné zapisovat se do kurzu opakovaně). Jejich volba bude vždy oznámena v Anotaci předmětu (IS) s předstihem několika měsíců, nejpozději v prosinci (na letní semestr), resp. v červnu (na zimní semestr). Pro zimní semestr 2019 budeme číst texty německého romantismu: Tieck, Ludwig: Der Runenberg. Schubert, Gotthilf Heinrich: Der Bergmann von Falun. Arnim, Achim von: Des ersten Bergmanns ewige Jugend. Hoffmann, E.T.A.: Die Bergwerke zu Falun. Hauff, Wilhelm: Das kalte Herz. Hoffmann, E.T.A.: Der Sandmann.
Literatura
  • Deutsche Literaturgeschichte in 12 Bänden, (Hg. von Erika und Ernst von Borries). München: Deutscher Taschenbuchverlag, 1991 u. a.
Výukové metody
Rešerše, prezentace. Záznamové metody při četbě. Kritická analýza textu. Řízená diskuse, konfrontace. Protokol, handout. Výuka bude probíhat v němčině.
Metody hodnocení
Účast, četba, plnění úkolů souvisejících s chodem semináře (rešerše, prezentace, diskuse, handout, protokol).
Vyučovací jazyk
Němčina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz
Ke každému semestru NJ_L150 bude vytvořen e-learningový kurz v prostředí Moodle, kde budou archivovány výsledky rešerší a analýz, jakož i protokoly z diskusí v kurzu a handouty vypracované referenty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá v pátek.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/NJ_L150