OV3BP_DE2 Dějiny etiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 1
Předpoklady
OV3BP_DE1 Dějiny etiky 1 && OV3BP_SDE1 Seminář k dějinám etiky 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předpoklad: NOW(OV3BP_SDE2)
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - srovnat a zhodnotit jednotlivé teorie z dějin etického myšlení
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
Osnova
  • 1.-2.Etika a filosofie dějin - Hegel, Marx 3.-4.Voluntaristická etika - Schopenhauer, Nietzsche 5.-6.Etika a lidská existence - Kierkegaard, existencialismus 7.Utilitarismus a pragmatismus 8.Biologická a psychologická inspirace v etice - Bergson, Fromm, Lorenz 9.Etika odpovědnosti - Jonas; environmentální etika 10.Etika a spravedlnost - Rawls 11.Etika v postmoderně
Literatura
    povinná literatura
  • Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Edited by Anna Remišová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 9788081011030. info
  • ANZENBACHER, Arno. Úvod do etiky. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 292 s. ISBN 8020009175. info
    neurčeno
  • MACINTYRE, Alasdair C. A short history of ethics. London: Routledge, 1993. viii, 280. ISBN 0415040272. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude provedeno formou ústní zkoušky z DE1 a DE2. Minimální úroveň pro úspěšné složení zkoušky je 70% správných odpovědí.
Informace učitele
Marx, K., Engels, B.: Německá ideologie: These o Feuerbachovi a kap. Feuerbach. In: Sp. sv. 3, Praha 1958, s. 17 - 90.
Valach, M.: Marxova filozofie dějin. Brno, nakl. L. Marka, 2005.
Schopenhauer, A.: Metafyzika lásky. Olomouc 1992. ISBN 80-901062-1-8
Nietzsche, F.: Duševní aristokratismus. Votobia, Olomouc 1993.ISBN 80-85619-87-3
Fromm, E.: Mít nebo být? Praha, Naše vojsko, 1992. ISBN 80-206-0181-3
Fromm, E.: Strach ze svobody.Praha, Naše vojsko, 1993.
Wilson, E.O.: O lidské přirozenosti. Praha. NLN, 1993. ISBN80-7106-076-3
Welsch, W.: Postmoderna. KLP, Praha 1993. ISBN 80-901508-4-5 James, W.: Pragmatismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003. Jonas, H. Princip odpovědnosti. Praha: Oikoymenh, 1997. Kierkegaard, S.: Buď alebo. Bratislava: Kalligram, 2007. Sartre, J. P.: Existencialismus je humanismus. Praha: Vyšehrad, 2004. Camus, A.: Mýtus o Sysifovi. Praha: Svoboda, 1995. Singer, P.: Osvobození zvířat. Praha: Práh, 2001. Mill, J.S.: Utilitarismus. Praha: Vyšehrad, 2011. Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Praha: Academia, 2000. Rawls, J.: Teorie spravedlnosti. Praha: Victoria Publishing, 1995. Lipovetski, G.: Éra prázdnoty. Praha: Prostor, 2008.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV3BP_DE2