OV3BP_EP2 Ekonomie pro pedagogy 2

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Bc. Jana Dobrovolná (cvičící)
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Předpoklady
OV3BP_EP1 Ekonomie pro pedagogy 1
Úspěšné složení zkoušky z předmětu OV3BP_EP1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz navazuje na EP1, student bude schopen vysvětlit problematiku dalšího rozvoje ekonomického myšlení, charakterizovat jeho jednotlivé směry, vysvětlit vymezenou problematiku z makroekonomie a mikroekonomie, prakticky řešit problémové úkoly.
Osnova
  • Německá historická škola. Marginalisté. Rakouská škola. Lausannská škola. Cambridgeská škola. Keynesiánství a neokeynesiánství. Utopický socialismus, marxistická politická ekonomie. České ekonomické myšlení. Alternativní ekonomické směry. Peníze a bankovní soustava. Nástroje v makroekonomii, fiskální, monetární, důchodová politika. Problematika inflace. Nezaměstnanost, Phillipsova křivka. Hospodářský cyklus, Okunův zákon. Zahraniční obchod, platební bilance. Úvod do mikroekonomie, užitek, celkový a mezní užitek. Elasticita nabídky a poptávky. Podniky v tržní ekonomice, náklady, výnosy, cash flow. Trh výrobních faktorů. Etické principy ekonomiky, managementu a marketingu. Význam ekonomiky a ekonomie pro občany a učitele, problém finanční gramotnosti.
Literatura
  • FRANK, Robert H. a Ben BERNANKE. Ekonomie. Translated by Helena Fialová. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 803 s. ISBN 8024704714. info
  • KRÁLÍK, Oldřich. Vývoj ekonomického myšlení. Brno: CERM akademické nakladatelství, 1998. 32 s. ISBN 8072040693. info
  • HOLMAN, Robert. Dějiny ekonomického myšlení. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxv, 539. ISBN 8071793809. info
  • SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2. opr. vyd. Praha: Libri, 1998. 270 s. ISBN 80-85983-48-6. info
  • RYBÁŘ, Radovan. Nové přístupy ve výuce společenských věd. In Nové přístupy ve výuce společenských věd. první. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. s. 32 - 39, 8 s. ISBN 80-7204-457-5. info
  • SOJKA, Milan. Dějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 298 s. ISBN 807184991X. info
  • STRAKA, Ivo a A KOL. Dějiny ekonomických teorií. Praha: Karolinum, 2000. 298 s. ISBN 80-7184-991-X. info
  • KVASNIČKOVÁ, Alžběta. Dějiny ekonomického myšlení :(vybrané kapitoly). 1. vyd. Praha: Rego, 1999. 256 s. ISBN 80-901872-2-6. info
  • NORDHAUS, A. a Paul SAMUELSON. Ekonomie. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1991. 1011 s. :. info
Výukové metody
vysvětlování, diskuse, samostatná práce – řešení zadaných příkladů
Metody hodnocení
aktivní účast na seminářích 80%, vyřešení 2 písemných domácích úkolů, písemný test (80% úspěšnost), ústní kolokvium z vymezené problematiky
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.