OV3BP_KHS Kultura a historie Slovenska

Pedagogická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
OV3BP_KHS/01: St 10:15–11:55 učebna 75, S. Lesňák
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cieľom je porozumieť kultúrnemu a historickému kontextu Slovákov.
Osnova
  • História a kultúra v praveku. História a kultúra v staroveku. História a kultúra v stredoveku. História a kultúra v období tureckej expanzie, stavovských povstaní, reformácie. Slovenské národné obrodenie. Slovensko počas dualizmu Rakúsko-Uhorska. Slováci počas prvej svetovej vojny. Problémy Slovákov počas ČSR. Slovenský vojnový štát. Problémy súčasnej Slovenskej republiky. Pamiatky UNESCO.
Literatura
    povinná literatura
  • KOVÁČ, Dušan. Dějiny Slovenska. Translated by Emil Charous. Praha: Lidové noviny, 1998. 422 s. ISBN 80-7106-267-7. info
Výukové metody
prednáška a diskusia, analýza historických prameňov, esej
Metody hodnocení
práca na seminári, esej a kolokvium na tému: čo ma najviac prekvapilo na slovenských dejinách, v čom rozumiem Slovákom lepšie ako predtým, v čom by som byl iný, keby nebylo udalosti XY v slovenských dejinách - vystúpenie a písomná príprava (s použitím historickej literatúry)
Vyučovací jazyk
Slovenština
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k periodicitě výuky: každoročne.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2017/OV3BP_KHS