OV3BP_OPx1 Oborová praxe

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0/1. 1týden. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS. (přednášející)
Garance
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student aplikuje znalosti získané teoretickým studiem v oboru. Student bude schopen vysvětlit fungování neziskových a jiných organizací, které mají vztah k občanské společnosti (galerie, knihovny, městské a obecní úřady, neziskové organizace zabývající se výchovou,ochranou lidských práv,ochranou životního prostředí,multikulturní problematikou,atd.).
Osnova
 • Student absolvuje 30 hodin praxe ve vybrané organizaci. Seznámí se s jejím fungováním. Vypracuje seminární práci - deník z praxe s následující osnovou: Úvod Charakteristika organizace Rozbor vlastní činnosti-průběh praxe Potvrzení o vykonání oborové praxe Závěr Literatura-informační zdroje z nichž je čerpáno Při absolvování praxe na SŠ, pouze ve výjimečných případech při vyčerpání všech ostatních možností, bude v práci zahrnuto: realizace ŠVP - v jeho rámci předmětu ZSV Náslechy ve vyučovacích hodinách OV nesmí být jedinou součástí praxe, je nutné se ve vymezeném období komplexněji seznámit s fungováním SŠ (dle možností školy např. účast na pedagogické radě, seznámení se s další třídní a školní dokumentací a prací předmětových komisí (ZSV), pomoc vedoucímu učiteli s přípravami na hodinu, asistence při vyučovacích hodinách (NE samostatná výuka),pomoc při organizování akcí školy, pomoc s dozory atd.).
Literatura
 • HLADKÁ, Marie. Neziskové organizace jako pořadatelé veřejných sbírek. 1. vyd. Praha: Neziskovky.cz, 2008. 2 s. roč. XVI, č. 5. ISSN 1803-1420. info
 • HYÁNEK, Vladimír. Neziskové organizace. In Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 31-42, 294 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • HYÁNEK, Vladimír, Zuzana PROUZOVÁ a Simona ŠKARABELOVÁ. Neziskové organizace ve veřejných službách. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 292 s. ISBN 978-80-210-4423-4. info
 • Rámcový vzdělávací program pro gymnázia - RVP G. : Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2006. 98 s. URL info
 • [1] Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha: Výzkumný ústav pedagogický, 2006. info
 • KOŠDY, Milan. Případová studie nevládní neziskové organizace : Nezávislé sociálně ekologické hnutí (NESEHNUTÍ). Brno, 2004. 28 l., pří. info
 • PAULÍČKOVÁ, Eva. Neziskové organizace ve školství. Brno, 2003. 50 l. info
 • RŮŽIČKOVÁ, Růžena. Neziskové organizace :vznik, účetnictví, daně. 5. aktualizované vyd. Olomouc: Anag, 2003. 159 s. ISBN 80-7263-166-7. info
 • ROSENMAYER, Tomáš. Koncepce rozvoje veřejně prospěšné neziskové organizace. Brno, 2001. 90 l. info
 • ČECHOVÁ, Gabriela. Kultura neziskové organizace. 2001. 99 l. info
 • Neziskové organizace šestkrát jinak : sborník případových studií. Edited by Jan Kroupa - Tomáš Ledvinka. Praha: Nadace Open Society Fund Praha, 2001. 118 s. info
 • KOZÁKOVÁ, Simona. Neziskové organizace a jejich role v rozvoji regionu. In Institucionální podpora podnikání v regionech. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 127-130. ISBN 80-210-2403-8. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Neziskové organizace v ČR. In Neziskové organizace v ČR, SR a Rakousku. 1.vydání. Brno: MU, 2000. s. 8-18. ISBN 80-210-2259-0. info
 • ŠEMOROVÁ, Lenka. Volba typu neziskové organizace se zaměřením na kulturu - divadlo. Brno: Masarykova univerzita, 1999. 41 s. info
 • TRENZOVÁ, Daniela. Nevládní neziskové organizace jako fenomém občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 88 s. info
Výukové metody
Absolvování praxe.
Metody hodnocení
Zápočet odevzdání potvrzení o praxi, písemné seminární práce - deníku z praxe min. rozsah 5 stran.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2018/OV3BP_OPx1