OV3BP_SL1 Sociologie 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 učebna 30
Předpoklady
NOW ( OV3BP_SSL1 Seminář k sociologii 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět představí studujícím základní sociologické koncepty a teorie. Zaměří se především na sociologii rodiny a vzdělávání. Cílem je naučit studující přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy jejich vlastní profese. Zaměří se proto na sociologické koncepty rolí, norem, konformity a deviace, disciplinace, sociální stratifikace (její reprodukce) skrze vzdělávací systém. Po absolvování kurzu by měl mít student schopnost kriticky hodnotit společenské problémy a aplikovat sociologické koncepty a znalosti při vlastní pedagogické praxi. Dále budou studující schopni přemýšlet ve společenských souvislostech a uvědomovat si sociální přesahy vlastní pedagogické profese
Osnova
 • •Vznik sociologie, co je a čím se zabývá. •Co je společnost: příroda, kultura, jazyk. •Sociální stratifikace a nerovnost, gender, role mužů a žen ve společnosti. •Sociologie vzdělávání. •Sociologie rodiny. •Sociologie bydlení.
Literatura
  povinná literatura
 • Nerovnosti ve vzdělávání : od měření k řešení. Edited by Josef Basl - Petr Matějů - Jana Straková - Arnošt Veselý. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), 2010. 495 s. ISBN 9788074190322. info
 • JARKOVSKÁ, Lucie, Kateřina LIŠKOVÁ a Iva ŠMÍDOVÁ. S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých. první. Praha - Brno: SLON, 2010. 220 s. Edice studie, sv. 65. ISBN 978-80-7419-030-8. info
 • JANDOUREK, Jan. Průvodce sociologií. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 208 s. ISBN 9788024723976. info
 • BAUMAN, Zygmunt a Tim MAY. Myslet sociologicky : netradiční uvedení do sociologie. Translated by Jana Ogrocká. Přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 239 s. ISBN 8086429288. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
  doporučená literatura
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 5. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 204 s. ISBN 9788086429397. info
  neurčeno
 • Bourdieu, Pierre. "Social space and symbolic power." Sociological theory 7.1 (1989): 14-25.
 • JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 231 s. ISBN 9788073676445. info
 • HOLÝ, Ivan. Úvod do sociologie. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 64 s. ISBN 8021038551. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zápočet; pro získání zápočtu je nutné odevzdání všech konspektů v zadaný čas.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/OV3BP_SL1