R2MP_DLP1 Dětská literatura 1

Pedagogická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: uvedení do problematiky dětské literatury; přiblížení vztahu folkloru a dětské literatury; osvojení si historie ruské literatury pro děti; porozumění vztahu dětské literatury a jiných druhů umění; četba čelných reprezentantů ruské dětské literatury
Osnova
 • Osnova dětské literatury
 • 1. Periodizace ruské dětské literatury. Definice, funkce. Intencionální, neintencionální literatura. Význam a role folkloru v dětské literatuře
 • 2. Historie utváření dětské literatury v Rusku. Dějiny dětské literatury 1. pol. 19. stol. (A. Puškin, M. Lermontov, V. Odojevskij, P. Jeršov, V. Gogol)
 • 3. Pohádka. Lidová a autorská. Žánry. Vývoj. Hlavní představitelé.
 • 4. Dějiny dětské literatury 2. pol. 19. stol. (I. Turgeněv, N. Někrasov, V. Garshin, V. Korolenko, A. P. Čechov). Vznik teorie a kritiky ruské dětské literatury. L. N. Tolstoj.
 • 5. Dětská literatura na počátku 20. století. Stříbrný věk. Rok 1917 v ruské dětské literatuře. Diskuse o dětské literatuře. M. Gorkij.
 • 6. Poezie pro děti v 1. polovině 20. století (Čukovskij, Maršak, Majakovskij, oberiuté, Charms).
 • 7. Dětská literatura 20.-30. let 20. století. Tvorba v SSSR a v zahraničí. Literární adaptace. A. Gajdar
 • 8. Dětská literatura o přírodě (Bianki, Prišvin, Paustovskij, Žitkov)
 • 9. Ruská poezie pro děti ve 2. polovině 20. století (Michalkov, Zachoder, Berestov).
 • 10. Dětská dobrodružná beletrie v Rusku (Katajev, Rybakov, Kavěrin)
 • 11. Povídky N. Nosova; humor a nonsens v dětské literatuře (Uspenskij, Dragunskij)
 • 12. Vývoj a specifika postsovětské dětské literatury.
Literatura
  doporučená literatura
 • ARZAMASCEVA, Irina Nikolajevna a Sofija Anatol'jevna NIKOLAJEVA. Detskaja literatura : učebnik. 5-e izd., ispravlennoje. Moskva: Izdatel'skij centr Akademija, 2008. 574 s. ISBN 9785769546204. info
 • ZUBAREVA, Jevgenija Jevgen'jeva. Detskaja literatura : učebnik. Moskva: Vysšaja škola, 2004. 550 s. ISBN 5060045366. info
  neurčeno
 • ŠVANKMAJER, Milan. Dějiny Ruska. 5. rozš. vyd. Praha: Lidové noviny, 2008. 594 s. ISBN 9788071066132. info
 • LINKOVÁ, Pavla [absolvent PdF MU. Detskaja literatura sovetskogo perioda. 2001. 85 l., 7 l. info
 • DOHNAL, Josef, Ivo POSPÍŠIL a Galina Pavlovna BINOVÁ. Panoráma ruské literatury. In Panoráma ruské literatury. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1995. 415 s. ISBN 80-85834-04-9. info
 • Čítanka z ruského folklóru. Edited by Jana Jelínková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1991. 163 s. ISBN 8021002344. info
 • Povídky ze staré Rusi. Edited by Světla Mathauserová. Praha: Odeon, 1984. info
Výukové metody
Přednáška, samostudium a samostatná domácí četba dle seznamu. Seznam povinné četby: 1. Nestorův letopis 2. Slovo o pluku Igorově 3. Bylina o Iljovi Muromcovi 4. A. S. Puškin: Ruslan a Ludmila 5. L. N. Tolstoj: Новая Азбука (Азбука) 6. K. Čukovskij: Муха-цокотуха; ДокторАйболит 7. D. Charms: ИванИванычСамовар; Jelizaveta Bam (ЕлизаветаБам) 8. J. Švarc: Дракон 9. S. Maršak: Сказка о глупом мышонке 10. A. Gajdar: Голубая чашка 11. N. Nosov: Neználkovy příhody (Приключения Незнайки и его друзей)
Metody hodnocení
Písemný zápočet v ruštině. Jeho součástí je četba povinné literatury (viz výukové metody) a nastudování doporučené literatury (viz okruhy témat ve studijních materiálech). Hodnocena je obsahová i jazyková správnost odpovědí.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=ZS1MK_RDL2;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FZS1MK_RDL2%2F
Okruhy z dětské literatury:
1 Определение, функции детской литературы. История становления и развития детской литературы в России. Интенциональная и неинтенциональная литература для детей (Произведения русских классиков, интересные для детей (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, А. Погорельский, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой и др.)
2 Сказка, её жанры, собиратели сказок. Своеобразие литературной сказки, её авторы, виды. Сказка и её детский восприниматель.
3 Творчество Л. Н. Толстого. Возникновение теории и критики детской литературы. Учебная и познавательная литература для детей.
4 Народная и литературная драма. Русский народный театр, история русского официального театра. Значение театра для ребенка и подростка.
5 Детский фольклор. Фольклорные жанры (былины, исторические песни, баллада, календарные, обрядовые песни...) восприятие детским читателем.
6 Детская литература 20-30х годов в СССР. Дискуссии о детской литературе. Максим Горький. Аркадий Гайдар.
7 Русская поэзия для детей(Чуковский, Маршак, Хармс, обериуты, Маяковский). Серебряный век. 60-80-e годы: Михалков, Заходер, Берестов и др.
8 Русская проза для детей. Научно-познавательная литература (Пришвин, Бианки, Паустовский).
9 Юмористическая литература для детей. Носов, Успенский, Драгунский.
10 Детская литература в России постсоветского периода и начала ХХI века. Литература для детей и о детях Л. Ф. Петрушевская, С. Соколов и др. – по собственному выбору).

12 bezkontaktních hodin bude využito k samostudiu dle zadaných okruhů a studijních materiálů, doporučené literatury
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2019/R2MP_DLP1