R2MP_PJC4 Praktická jazyková cvičení 4

Pedagogická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni C1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní důraz předmětu je kladen na zdokonalování ústního a písemného projevu studentů po stránce lexikální i gramatické s použitím dříve osvojené a nové slovní zásoby. Nedílnou součástí výuky je také konfrontace gramatických a stylistických jevů ruštiny a češtiny.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen
konverzovat na probraná témata;
vyjadřovat své názory s použitím nové slovní zásoby;
aplikovat gramatické a stylistické znalosti ruského jazyka v psaném i ústním projevu.
Osnova
 • 1. Rodina a mezilidské vztahy. Přechodníkové vazby, jejich předklad do češtiny.
 • 2. Mladé rodiny dnes. Slovesné předložkové vazby, rozdíly v použití oproti češtině.
 • 3. Práce v dnešní době. Trpný rod slovesa.
 • 4. Povolání. Trh práce. Trpný rod. Příčestí.
 • 5. Současná společnost a její problémy. Zkratky. Shoda s přídavným jménem a slovesem, překlad do češtiny.
 • 6. Shrnutí a opakování gramatické látky.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BARNET, Vladimír, Zina KLIKAROVÁ, Nina TURKOVÁ, Jana VACKOVÁ a Galina Aleksandrovna ZOLOTOVA. Ruština pro pokročilé. 2., upravené vydání. Voznice: Leda, 2007. 384 stran. ISBN 9788073351045. info
  doporučená literatura
 • STAROVOJTOVA, I. A. Russkaja leksika v zadanijach i krossvordach : učebnoje posobije dlja izučajuščich russkij jazyk kak vtoroj. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2008. 83 s. ISBN 9785865474265. info
 • KAGUŠEVA, Maria a Julija MAMONOVA. Cvičebnice ruštiny : gramatika, konverzace, slovní zásoba. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2007. 214 s. ISBN 9788025118351. info
 • GLAZUNOVA, Ol‘ga Igorevna. Grammatika russkogo jazyka v upražnenijach i kommentarijach : morfologija. 3-e izd. Sankt-Peterburg: Zlatoust, 2005. 423 s. ISBN 5865472925. info
 • GLAZUNOVA, Ol'ga Igorevna. Davajte govorit' po-russki :učebnoje posobije po russkomu jazyku dlja inostrancev. 3-e izd. ispr. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02827-2. info
Výukové metody
Seminář. Diskuse, prezentace, individuální práce a skupinová práce v rámci probíraných okruhů.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu:
1. pravidelná aktivní účast na seminářích;
2. průběžné plnění zadávaných úkolů.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1441/jaro2016/R2MP_PJC4/index.qwarp
Pro prezenční studium platí pravidelná docházka (povolena je jedna absence).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: pouze pro opakující studenty.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.