RJ1013 Praktická jazyková cvičení 6

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Janina Krejčí (přednášející)
Mgr. Anastasija Sokolova, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět rozvijí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta. Předmět nabízí přípravná cvičení pro vylepšení ústního a písemného vyjadřování, situační cvičení, besedy a diskuse.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen diskutovat na témata v rámci probíraných okruhů; správně používat nové lexikum; zdokonalí se v písemném a ústním projevu.
Osnova
 • 1.-2. Moderní technologie. Sociální sítě.
 • 3.-4. Ekologie. Životní prostředí.
 • 5.-6. Klimatické podmínky. Podnebí v Rusku a v České republice.
 • 7.-8. Doprava – vlastní zkušenosti, charakteristika, rozdíly použití v Rusku a v České republice.
 • 9.-10. Orientace ve městě. Banka, pošta, hotel.
 • 11.-12. Moje životní plány.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • BELYNTSEVA, Olga a Adam JANEK. Učebnik sovremennogo russkogo jazyka. Vydání 1. Brno: Computer Press, 2009. xii, 554. ISBN 9788025124420. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
  doporučená literatura
 • BARNET, Vladimír. Ruština pro pokročilé. 4. upr. vyd. Voznice: Leda, 2003. 384 s. ISBN 8073350130. info
Výukové metody
Semináře.
Metody hodnocení
Písemný zápočet.
Vyučovací jazyk
Ruština
Navazující předměty
Informace učitele
Odkazy na užitečné ruskojazyčné stránky:
http://gramota.ru/
http://rusgram.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2022/RJ1013