RJ1016 Stylistika ruštiny 1

Pedagogická fakulta
jaro 2023
Rozsah
1/0/0. v kombinovaném studiu 12 hodin. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. 10:00–10:50 učebna 62, Po 20. 2. 10:00–10:50 učebna 62, Po 27. 2. 10:00–10:50 učebna 62, Po 6. 3. 10:00–10:50 učebna 62, Po 13. 3. 10:00–10:50 učebna 62, Po 20. 3. 10:00–10:50 učebna 62
Předpoklady
Pro kvalitní zvládnutí předmětu je nutné absolvovat předmět Lexikologie. Oba předměty se vzájemně doplňují. Očekává se dobrá znalost ruštiny – B2.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je podat základní informace o stylistice jako vědě, seznámit studenty se základními aspekty slova, jeho fungování v rámci jazykového systému, jeho rolí a základními funkcemi ve stylistických jazykových rovinách. Kurz seznamuje studenty s předmětem této jazykovědné disciplíny, se základními pojmy a kategoriemi. Studenti si osvojí základní pojmy a kategorie stylistiky a zorientují se ve stylistickém rozvrstvení slovní zásoby ruského jazyka.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - porozumět fungování základních aspektů slova v rámci jazykového systému; - teoreticky pracovat se slovem; - rozpoznat příslušnost textu k určitému stylu na základě použitých v textu lexikálních, morfologických a syntaktických jazykových prostředků.
Osnova
  • 1. Úvod do stylistiky. Stylistika jako vědecká disciplína 2. Historie vývoje stylistiky 3. Funkční styly. Konotace 4. Odborný funkční styl 5. Oficiální funkční styl 6. Publicistický styl 7. Umělecký styl. Styl prostě sdělovací
Literatura
  • STOLJAROVA, J. A. Stilistika russkogo jazyka. Konspekt lekcij. V pomošč studentu. Moskva : Prior-izdat, 2004. 160s. ISBN 5-9512-0615-4.
  • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9.
  • RAZINKINA, N. M. Funkcionalnaja stilistika. Moskva : Vysšaja škola, 2004. 272 s.ISBN 5-06-004554-4.
  • NEDOMOVÁ, Zdeňka. Funkční stylistika ruského jazyka. Vyd. 1. Ostrava: Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2010. 172 s. ISBN 9788073687939. info
Výukové metody
Přednáška. Předmět je založen na využití interaktivní opory.
Metody hodnocení
Podmínkou zápočtu je: 1. Znalost a porozumění odborné terminologie. 2. Odevzdání písemné práce spočívající v provedení komparace použití lexikálních prostředků ve dvou textech odlišných funkčních stylů (podle zadání vyučující).
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Student bude schopen: - porozumět fungování základních aspektů slova v rámci jazykového systému; - teoreticky pracovat se slovem; - rozpoznat příslušnost textu k určitému stylu na základě použitých v textu lexikálních, morfologických a syntaktických jazykových prostředků.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/jaro2023/RJ1016