RJ1031 Jazykový seminář 5

Pedagogická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. v kombinovaném studiu 24 hodin. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Tatiana Savchenko (cvičící)
Bc. Anna Semina (cvičící)
Garance
Mgr. Bc. Oxana Truhlářová, Ph.D.
Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Helena Rytířová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ruského jazyka a literatury - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
RJ1031/01: Po 20. 9. až Po 13. 12. Po 8:00–8:50 učebna 56, A. Semina
Předpoklady
Znalost ruštiny na úrovni B1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zdokonalit jazykové znalosti a komunikativní dovednosti studentů (čtení a poslech, ústní a písemný projev), rozvíjet dialogickou a monologickou řeč.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student umí pracovat s autentickým textem v ruském jazyce; dovede správně reagovat v různých komunikativních situacích; vyjadřuje vlastní názor na konkrétní komunikativní situaci.
Osnova
 • 1. - 2. Cestovní kanceláře. Kam pojedeme na dovolenou? Organizovaný odpočinek kontra výlet na vlastní pěst.
 • 3. - 4. Bydlení ve městě a na vesnici – výhody, nevýhody. Kde bych chtěl bydlet? Konverzační cvičení.
 • 5. - 6. Jakou jsem viděl poslední výstavu? Jaké koncerty navštěvuji? Jaké znám festivaly? Sestavení dialogů.
 • 7. - 8. Co pro mě znamená kultura? Jaké umělce znám a proč je oceňuji?
 • 9. - 10. Dodržuji zdravou výživu? Co je to zdravá výživa? Zdravé a nezdravé potraviny na mém stole.
 • 11. - 12. O čem komunikuje současná mládež? Dnešní problémy mladých lidí.
Literatura
  doporučená literatura
 • LEBEDEVA, Marija Nikolajevna. Russkij jazyk s ulybkoj . Korotkie Istrii, šutki, dialogi. Moskva: Russkij jazyk. Kursy, 2012. 88 s. ISBN 978 - 5 - 88337 - 264 - 2.
 • BRČÁKOVÁ, Dagmar, Natalia ARAPOVA a Veronika MISTROVÁ. Govorite po-russki : ruská konverzace. 2., upravené a rozšířen. Voznice: Leda, 2014. 216 stran. ISBN 9788073351397. info
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. 410 s. ISBN 9788025128596. info
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007. 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • HORVÁTOVÁ, Marie. Ruská konverzace. Vydání I. Praha: Ekopress, 2004. 255 stran. ISBN 8086119823. info
 • ŽOFKOVÁ, Hana. Česko-ruská konverzace. Vyd. 1. Voznice: LEDA, 2003. 407 s. ISBN 8073350203. info
  neurčeno
 • Náhradní obsah: GLAZUNOVA, O. I. Davajtě govorit po-russki. Moskva: Russkij jazyk, 2000. 336 s. ISBN 5-200-02 827-2.
Výukové metody
Seminář. Pravidelná příprava na hodiny a plnění domácích úkolů. Poslech a četba ruských textů. Diskuse a prezentace v rámci probíraných okruhů. Docházka je evidována. Absence musí být řádně omluvena.
Metody hodnocení
Požadavky k zápočtu: 1. pravidelná aktivní účast na seminářích.
2. průběžné plnění úkolů;
3. vypracování eseje na zadané téma a jeho odevzdání nejpozději v posledním týdnu výuky.
Vyučovací jazyk
Ruština
Informace učitele
Předmět rozvíjí jazykové znalosti a komunikační dovednosti studenta, pozornost je věnována jazykovým složkám zvolených témat, gramatické a lexikální struktury jsou procvičovány na různých komunikativních situacích prostřednictvím doplňujících cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj receptivních a produktivních dovedností a na ústní interakci. Doporučuji studentům průběžnou přípravu na každý seminář.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/ped/podzim2021/RJ1031